Florhed

Skogsfastighet med sjökontakt om 122 ha mark med ca 14 500 skogskubikmeter. Väl samlade skiften och jakt i vvo om ca 9 200 ha.
Areal: 122 ha
Kommun: Söderhamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 600 000 SEK
Anbudsdag: 1/10 2019
I naturskön omgivning med omväxlande terräng ligger denna skogsegendom mellan Söderhamn och Bollnäs. Skiftena ligger väl samlade där två angränsar Stora Örtjärnen som håller ett naturligt bestånd av öring. Skogen har bra åldersfördelning samt ca 7 000
skogskubikmeter slutavverkningsbar skog. Fastigheterna ingår i Mo viltvårdområde om 9200 hektar som erbjuder trevliga jaktmarker.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder (12)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under juli månad 2019. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas. Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 113,8 ha med ett beräknat virkesförråd om 14 465 m³sk vilket ger medelförråd om 127 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 4,6 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 55 %, gran 30 % samt löv 15 %. Ca 7 000 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. I övrigt se bifogade sammanställningar.

Vägar

Fastigheterna har del i nedanstående vägar.

Väg till skifte 4 och 5
- Tyby-Kyrkby vägsamfällighet, utdebitering 1.173 kr år 2019

- Tjärdalsvägens vägsamfällighet, utdebitering sporadiskt vid behov av underhåll. Bom med nyckel.

Väg till västra delen av skifte 3 och 4
- Tjärnmyravägen, utdebitering sporadiskt vid behov av underhåll, senast 2016. Bom med kod.

Väg från Glössbo mot västra delen av skifte 1
- Taskåsvägen, utdebitering sporadiskt vid behov av underhåll, senast år 2017 om 56 kr. Bom med nyckel.

Väg till östra delen av skifte 1
- Håkes vägsamfällighet, utdebitering sporadiskt vid behov av underhåll. Bom med kod.

Nyckel och koder till bommarna kan fås på begäran av fastighetsmäklaren.

Jakt

Fastigheterna ingår i Mo viltvårdsområde om ca 9200 ha. Kontaktperson jaktledare Åke Sundin, tfn
070-2457018.

https://www.facebook.com/Mo-Viltvårdsområde-1466735193564046/

Fiske

Fastigheten gränsar mot Stora Örtjänen i både dess södra och norra ände. I den södra änden finns en grillplats vid stranden. Stora Örtjärnen erbjuder ett naturligt fiskebestånd av öring. Fiskerätten hör till Florheds skifteslag där Florhed 4:3 och 6:3 ingår. Skifteslaget arrenderar ut fiskerätten till Mo fiskevårdsförening på ett år i taget.

Kulturvärden

I skifte 4 avdelning 37 finns en bebyggelselämning, den så kallade Tyskgrottan. Grottan var gömställe för den tyske medborgaren Friedrich Johannes Borgman under andra världskriget under flykt inför utvisning till Tyskland.

Registrerade naturvärden

På fastigheten finns två registrerade nyckelbiotoper. I sydvästra delen av avdelning 26, skifte 3 finns en nyckelbiotop om ca 0,9 ha med definition "blockrikt, liten sprickdal" På skifte 4 i sydästra delen av avdelning 35 finns en nyckelbiotop om ca 0,35 ha med definition "Barrnaturskog med brandspår".

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

SÖDERHAMN FLORHED 4:3 & 6:3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 109,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 113,8 ha
Myr/kärr/mosse 0,7 ha
Berg/hällmark 7,1 ha
Vatten 0,4 ha
Summa: 122,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 3 004 000 kr
Skogsimpediment 31 000 kr
Summa: 3 035 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Jag är intresserad av fastigheten Florhed och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning