Forsmyran

Fin ägofigur med centralt placerad väg. Drygt 87 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 5 100 m³sk fördelat i huvudsak i de yngre åldrarna. Jakt i VVO.
Areal: 92 ha
Kommun: Nordanstig
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 000 000 SEK
Fin ägofigur med centralt placerad väg. Drygt 87 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 5 100 m³sk fördelat i huvudsak i de yngre åldrarna. Jakt i VVO.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (12)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsuppgifter

Skogsinventeringen är uppförd i slutet av 2016 genom Love Persson, Areal. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår i denna till 87,8 ha, impediment till 4,4 ha och övrig landareal till 0,5 ha. Virkesförrådet uppskattas till 5 100 m³sk vilket innebär 58 m³sk/ha. Medelboniteten skattas till 4,8 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten beräknas för närvarande till 299 m³sk/år. Planen har därefter tillväxtberäknats för två tillväxtsäsonger.

Naturvärden

I avdelningarna 33, 34, 35, 36 och 38 finns höga naturvärden registrerade enligt karta. Avdelning 7 och delvis 9 berörs enligt karta av nyckelbiotop. Källa Skogsstyrelsen.

Jakt

Jakt i Harmångers VVO. Kontaktperson är ordförande Håkan Larsson, [email protected] Mer information finns även på www.harmangersvvo.se

Fiske

Fastigheten är belägen inom Harmångers fiskevårdsområde. Fastigheten har skattetal om 4/0 öresland/penningland men om fastigheten har fiskerätt eller inte måste utredas vidare. Mer information finns på http://fiskeiharmanger.se/

Rättsförhållande

Fastighet

NORDANSTIG FORSA 6:26

Ägare

Åke Söderqvist dödsbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 92,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 87,8 ha
Myr/kärr/mosse 2,4 ha
Berg/hällmark 2,0 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 92,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 167 000 kr
Skogsimpediment 8 000 kr
Summa: 1 175 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Nordanstigs kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 3 700 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Senast inkomna fastigheter till försäljning