Friggesund

24,5 hektar skogsmark och 3,5 ha åkermark i Friggesund. Medelbonitet 5,3 m3sk/ha.
Areal: 29 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 200 000 SEK
Anbudsdag: 28/6 2018
Försäljningsobjekt som till största del utgör en skogsfastighet strax söder om Svågan utanför Friggesund. Skogen består i huvudsak av gallringsskogar men bestånd av fina tallar vittnar om skogsmarkens potential. Den totala arealen produktiv skogsmark uppgår till ca 24,5 ha och virkesförrådet till ca 3 300 m3sk. I skogsfastighetens östra del finns ca 3,5 ha jordbruksmark.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-569 09 35

Bilder (12)

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Lador

I anslutning till jordbruksmarken finns två äldre timrade lador med plåttak.

Huggarkoja

Inom avdelning 11 i bifogad skogsbruksplan finns en enkel huggarkoja med kamin och plåttak.

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan över skogsfastigheten upprättades 2011 av Göran Sigvardsson. Denna har reviderats i fält i maj 2018 av Love Persson | Areal. Enligt denna är 24,6 ha av den totala arealen produktiv skogsmark och virkesförrådet uppskattas till ca 3 300 m³sk som fördelar sig på 49 % tall, 21 % gran och 30 % löv. Medelbonitet uppgår till 5,3 m3sk/ha/år. För mer information se bifogad skogsbruksplan.

Åkermark

Enligt skogsbruksplanen uppgår inägomarksarealen till 3,4 ha. Marken är utarrenderad på ettårsavtal. Stödrätter motsvarande 3 ha medföljer försäljningsobjektet.

Jakt & Fiske

Jakten inom försäljningsobjektet är för närvarande enskild. Ny ägare har att undersöka samgående med intilliggande fastigheter.

Fisket i området administreras av Bjuråker-Norrbo fvo som förutom öringsfiske i Svåga älv även säljer fiskekort för nät och trollingfiske i Norrdellen.

Rättsförhållande

Fastighet

Hudiksvall Västansjö 6:3, Tomsjö 11:2

Ägare

Karin Nilsson 1/3
Gunnar Eriksson 1/3
Arne Persson 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 28,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 24,6 ha
Myr/kärr/mosse 0,1 ha
Inägomark 3,4 ha
Övrigmark 0,9 ha
Summa: 29,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 967 000 kr
Åkermark 45 000 kr
Betesmark 7 000 kr
Ekonomibyggnader 19 000 kr
Summa: 1 038 000 kr

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 15 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i glesbygdsområdet av Hudiksvalls kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 3 700 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Senast inkomna fastigheter till försäljning