Gäddviksskog

Virkesrikt vid Vänern. Gård med jord och skog.
Areal: 66 ha
Kommun: Säffle
Objektstyp: Gård
Prisidé: 5 500 000 SEK
Anbudsdag: 28/6 2018
Visning:
18/6 kl 16:00-17:00
Fastigheten Gäddviksskog ligger vackert belägen vid vägs ände på de norra delarna av Värmlandsnäs, öster om Värmlandsbro och på bekvämt avstånd från Säffle. Dessutom med en liten strandlinje i Vänern. Gården har bostadshus och ekonomibyggnader, tio hektar åkermark och 55 hektar skogsmark med ett sammanlagt virkesförråd om nästan 13 000 m3sk där tyngdpunkten ligger på äldre, slutavverkningsmogen skog. Prisidé 5 500 000 kr.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder (20)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Huset är ursprungligen uppfört kring år 1900 och är tillbyggt med två vinklar på 1960- och 70-talen. Det är uppfört i två plan i träkonstruktion med ytterpanel av brädfodring och taket klätt med tegelpannor. Huset vilar på en torpargrund. Det har en sammanlagd boyta om 208 m² enligt taxerade uppgifter. Huset har använts för generationsboende och har därför kök på båda våningarna.

Huset värms med direktverkande el, men det finns ett vattenburet värmesystem som tidigare har värmts upp från kökspannan.

Vatten från grävd brunn och avlopp till trekammarbrunn, som inte uppfyller moderna krav på infiltrationsbädd.

Huset är i behov av upprustning framförallt avseende badrum och ytskikt.

Fastigheten är ansluten till bredband.

Energideklaration

Energideklaration saknas och kommer inte att upprättas av säljarna.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Byggnaden är uppförd i trä och taket är klätt med plåt. Den sammanlagda byggnadsarean uppgår till cirka 250 m².

Hönshus

I anslutning till ladugården ligger ett hönshus uppfört i trä och taket klätt med plåt.

Magasin

I norra änden av lagårdsbacken ligger magasinet som är uppfört i trä och med taket täckt av plåt.

Garage

På södra sidan av framfartsvägen ligger ett garage med förvaringsutrymmen, om cirka 70 m². Byggnaden är uppförd i trä och taket klätt med plåt.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarksarealen uppgår till 9,9 hektar enligt skogsbruksplanen och ligger samlad i två fält. Delvis behovstäckdikat. Det finns inga stödrätter.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 55,4 hektar och har enligt skogsbruksplanen ett samlat virkesförråd om cirka 13 000 m³sk. Medelboniteten uppgår till 6,4 m³sk per hektar och år. Huvuddelen av virkesförrådet, cirka 10 500 m³sk, ligger i huggnings-klasserna G2, S1 och S2. För ytterligare information, se bilagd skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Fastigheten berörs enligt skogsbruksplan av en nyckelbiotop, som berör avdelning 29 i skogsbruksplanen.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan tillfaller köparen på tillträdesdagen. Älgjakt har bedrivits i ett lokalt älgjaktslag som ingår i Bro nordöstra älgskötselområde. Småviltsjakt bedrivs enskilt.

Fiske

Fastigheten har en strandlinje om cirka 40 meter i Vänern. Fiskerätten är inte utredd.

Rättsförhållande

Fastighet

Säffle Gäddviksskog 1:8

Ägare

Inga Axelsson dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 63,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 55,4 ha
Skogsimpediment 0,1 ha
Inägomark 9,9 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 66,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 096 000 kr
Skogsimpediment 5 000 kr
Åkermark 193 000 kr
Betesmark 8 000 kr
Tomtmark 69 000 kr
Bostadsbyggnader 535 000 kr
Ekonomibyggnader 83 000 kr
Summa: 2 989 000 kr

Inteckningar

Det finns pantbrev om sammanlagt 15 100 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Fastighetsmäklare

Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 44
070-693 20 10

Jag är intresserad av fastigheten Gäddviksskog och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning