Högsveden

Ett sammanhängande skogsskifte med 86,4 ha produktiv skogsmark. Jakt i VVO.
Areal: 91 ha
Kommun: Gagnef
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 000 000 SEK
Ett sammanhängande skogsskifte som ansluter till två skogsvägar. Totalt 86,4 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd ca 12 300 m3sk. 24 ha slutavverkningsbar skog ca 5 800 m3sk. Jakt i viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder (5)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 86,4 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 12 337 m3sk, vilket motsvarar ca 143 m3sk/ha. Av trädslagen har tall 58 % av virkesförrådet medan gran har 34 % och lövträd har 8 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,6 m3sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 390 m3sk.

För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Inventeringen är gjord av Hans Sundmark, Skogsstyrelsen augusti 2016. Planen uppräknad med 1 års teoretisk tillväxt.

Nyckelbiotoper

En nyckelbiotop påverkar skiftet söderifrån, samt två områden registrerade som naturvärden. Se bifogad karta med nyckelbiotop, naturvärden och sumpskog registrerade.

Jakt

Fastigheten ingår i Rista–Grönvalls Viltvårdsområde med jakt på ca 3 000 ha på fäbodskogen och 3 000 ha på hemskogen. Kontaktperson: Elis Langemar, Djurås.

Fiske

Fastigheten ingår i Gagnef-Mockfjärds FVO. Ägare har möjlighet att lösa ortskort. Se Gagneffiske.se

Rättsförhållande

Fastighet

Gagnef Högsveden 3:5,

Ägare

1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 91,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 86,4 ha
Impediment 5,2 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 91,7 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten saknar eget taxeringsvärde, då den tidigare ingått i större taxeringsenhet.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Jag är intresserad av fastigheten Högsveden och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning