Galvsbo

100 ha i Galvsbo norr om Alfta. Jakt i viltvårdsområde.
Areal: 101 ha
Kommun: Ovanåker
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 100 000 SEK
Anbudsdag: 29/11 2019
Skogsfastighet om drygt 100 ha i Galvsbo norr om Alfta. Ett skifte angränsar mot Galvsjön som erbjuder både bad och fiske. Innehavet är lättillgängligt genom god terräng och ett väl utbyggt vägnät. Fastighetens produktiva skogsmarksareal uppgår till ca 87,7 ha och det totala virkesförrådet uppskattas till ca 8 150 m³sk. Huvuddelen av arealen utgörs av växtkraftiga ungskogar. Fastigheten ingår i Alfta Norra viltvårdsområde om 28 000 hektar som erbjuder trevliga jaktmarker.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder (16)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skog

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Hans Einarsson på uppdrag av Mellanskog under september månad 2019. Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 87,7 ha med ett beräknat virkesförråd om ca 8 150 m³sk vilket ger medelförråd om 93 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 4,8 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 63 %, gran 25 % samt löv 12 %. Ca 3 200 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. I övrigt se bifogade sammanställningar.

Jakt

Fastigheten ingår i Alfta norra viltvårdsområde vilket omfattar ca 28 000 hektar jaktmark. Älgjakten bedrivs gemensamt och är organiserad i 5 jaktlag medan småviltjakten bedrivs enskilt över hela viltvårdsområdet. Kontaktperson är Lars Wälås, ordförande, mobilnummer: 070-688 68 06.

Fiske

Fastigheten angränsar till Galvsjön som är en både stor och djup sjö, med bl.a gös, gädda, lake och ett svagt bestånd öring. För mer information se Alfta fiskevårdsområdesförenings hemsida https://www.alftafvof.se/

Byggnader

I anslutning till Galvsbovägen finns en mycket enkel stuga samt ett gammalt häststall. Stugan utgörs av ett rum med kamin.

Naturvärden

På fastigheten finns en registrerad nyckelbiotop. Biotopen är belägen utmed Andån, avdelning 7 enligt skogskartan och består av ett område om ca 0,6 ha.

Kulturvärden

På fastigheten finns ett registrerat kulturminne (kojruin) belägen i avdelning 5 enligt skogskartan.

Vägar

Fastigheten har del i Galvsbovägarnas vägsamfällighet (Ovanåker Galven GA:1) och Norrbovallens samfällighetsförening (Ovanåker Norrby GA:6)

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

OVANÅKER ÖNNEBERG 2:6

Ägare

Pär Rosell 1/2
Lars-Gunnar Rosell 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 89,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 87,7 ha
Skogsimpediment 11,7 ha
Betesmark 0,3 ha
Väg och kraftledning 1,1 ha
Summa: 100,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2019
Skogsmark 3 969 000 kr
Skogsimpediment 7 000 kr
Summa: 3 976 000 kr

Inteckningar

Det finns ett uttaget pantbrev om 188 000 kr. Pantbrevet är förkommet och fastighetsägarna har ansökt om dödning av förkommen handling.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Fastighetsmäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Senast inkomna fastigheter till försäljning