Gård i byn Älmhult

Välhållna byggnader och 57 ha skog med 10 300 m3sk. Delförsäljningsalternativ erbjuds.
Areal: 71 ha
Kommun: Alvesta
Objektstyp: Gård
Prisidé: 6 950 000 SEK
Älmhult Västregård omfattar 71 ha mark varav 57 ha skog, 2 ha jordbruksmark och 8 ha impediment. Skogen är virkesrik, ca 10 300 m3sk, och en stor andel av volymen är mogen för avverkning.

Bostadshus i åretruntstandard med bland annat fina eldstäder, fiberanslutning och nyanlagd avloppsanläggning. Bra ladugård från 1955 under plåttak och stallutrymme med murade väggar.

Älmhult Västregård ligger 10 km väster om Lammhult och är lätt tillgänglig från belagd byväg.

Gården säljes hel eller i delar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Växjö
Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Bilder (18)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Gårdens bostadshus uppfördes 1920 och har under nuvarande ägares innehavstid varit uthyrt som åretruntbostad. Huset har en trevlig planlösning och fina rejäla rum med fungerande eldstäder. Under åren 2004 och framåt har underhåll-/renovering skett med bland annat ny isolering i bjälklag på nedre plan, nytt våtutrymme, utbyte del av elssystem, bredbandsanslutning samt ny avloppsanläggning.

Husets invändiga mått är ca 13,3 m x 8,6 m. Enligt fastighetstaxeringsuppgifter uppgår boarean till 132 m2 och biarean till 0 m2. Se vidare notering under punkt ”Taxeringsvärde” i prospekt.

Byggnadskonstruktionen utgörs av grundläggning med gråsten med kryputrymme. Bjälklag av trä, stomme av liggande timmer, fasad av träpanel, kopplade tvåglasfönster, tak av betongpannor.

Planlösning nedre plan:
Rymlig hall
Sal med kakelugn.
Sovrum med kakelugn
Kontorsrum med kakelugn
Kök utrustat med målad inredning, vedspis med kåpa och bakugn, elspis, fläkt, kyl-frysskåp.
Köksentré
Våtrum med WC, dusch och tvättmaskin.

Planlösning övre plan.
Hall
Sovrum med öppen spis
Sovrum med kamin samt utgång till balkong
Stort oinrett gavelrum
Fyra snedgarderober.

Se vidare bilagda planritningar.

Uppvärmning via eldstäder (samtliga godkända för eldning) samt direktverkande elvärme. Våtutrymmet har golvvärme.
Vatten från borrad brunn.
Nyanlagd avloppsanläggning 2017
Huset har anslutning till fibernät.

Energideklaration

Driftskostnader bostadsbyggnad

Elektricitet, ca 18 500 kr/år (hushållsel + viss uppvärmning, 8 700 kWh/år)
Slamtömning 1 053 kr/år
Kommunal fastighetsavgift 3 938 kr/år
Försäkring 4 500 kr/år
Sotning 1 800 kr/år
Renhållning 2 265 kr/år
Summa ca 32 000 kr/år

Angivna driftskostnader avser kostnader vid senare års nyttjande som åretruntboende med en till två personer i hushållet. Uppvärmning har till mycket stor del skett genom vedeldning, kostnad för ved tillkommer ovan angivna siffror.

OBS! Siffrorna skall ses som mycket ungefärliga. Driftskostnaderna kommer för ny ägare att skilja sig betydligt beroende på användning och investeringar i byggnaden.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Bra ladugård uppförd 1955 under tak av plåt. Yttermått ca 26 m x 10 m. Stallutrymme med murade väggar och loge med betonggolv. Byggnaden har elinstallation.

Skog och mark

Skogsmark

Älmhult Västregård är virkesrik och erbjuder stora avverkningsmöjligheter. Tillgången till skogsbilväg är god för den absoluta merparten av skogsmarken. En mycket speciell och vacker plats som är väl värd ett besök är där den gamla häradsvägen korsar kanalen ”Bantabäck” via en mycket vacker och välbevarad stenbro (avd 12 i skogsbruksplanen).

Skogsbruksplanen är upprättad av Sternskog, Tomas Stern, fältarbete är utfört oktober 2018. Ur planen kan utläsas att skogsmarksarealen uppgår till ca 57,1 ha och virkesförrådet anges till ca 10 325 m3sk. Volymmässig trädslagsfördelning är 38% tall, 53% gran, 9% löv. Medelboniteten anges till ca 7,6 m3sk/ha/år vilket ger fastigheten en årlig produktionsförmåga om ca 430 m3sk/år. Den löpande tillväxten anges vid tidpunkten för planens upprättande till ca 349 m3sk/år vilket i dagsläget innebär en volymmässig förräntning av stående virkesförråd om ca 3,4%.

Skogsbruksplanen anger att ca 20,9 ha med ett bedömt virkesförråd om ca 5 800 m3sk utgör skog i huggningsklass S1 och S2. Se vidare bilagt utdrag ur skogsbruksplanen samt upplysning under rubrik Fastighetsgränser i prospekt.

Nyckelbiotoper mm

Enligt skogsbruksplanen och Skogsstyrelsens databas finns inga registrerade nyckelbiotoper eller sk naturvärden inom fastigheten.

Jordbruksmark

Jordbruksmarken, ca 1,8 ha enligt skogsbruksplanen, utgörs av åkermark i anslutning till gårdscentrat. Marken kan disponeras därefter av köparen från tillträdesdagen. Inga Stödrätter för gårdstöd följer fastigheten.

Jakt

Jakten är fri att disponera för ny ägare från tillträdesdagen.

Eventuell jaktutrustning som jakttorn, foderautomater mm tillhör nuvarande jakträttsinnehavare och följer ej fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

ALVESTA ÄLMHULT 2:2, 1:6

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 64,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 57,1 ha
Inägomark 1,8 ha
Impediment 9,0 ha
Väg och kraftledning 0,9 ha
Övrigmark 2,4 ha
Summa: 71,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 3 156 000 kr
Skogsimpediment 55 000 kr
Åkermark 93 000 kr
Betesmark 12 000 kr
Tomtmark 120 000 kr
Bostadsbyggnader 405 000 kr
Ekonomibyggnader 40 000 kr
Summa: 3 881 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 325 000 kr

Förvärvstillstånd

Älmhult är belägen i sk glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen vilket innebär att förvärvstillstånd krävs i vissa fall. Förvärvstillstånd krävs inte för fysisk person som sedan mer än ett år varit folkbokförd i Alvesta kommun i någon av de tidigare församlingarna Mistelås, Slätthög eller Västra Torsås. För övriga fysiska personer krävs förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. För vidare information kontakta undertecknad fastighetsmäklare.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Fastighetsmäklare

Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Jag är intresserad av fastigheten Gård i byn Älmhult och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning