Gartsbo

En bit obebyggd och väl sammanhållen hälsingeskog nordost om Järvsö. Jakt i viltvårdsområde.
Areal: 83 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 300 000 SEK
Anbudsdag: 25/9 2018
Här ett väl sammanhållet och obebyggt skogsskifte beläget på östra sidan om Ljusnan, mellan Ljusdal och Järvsö. Med en tyngdpunkt på yngre skogar och samtidigt en förhållandevis stor andel skog i slutavverkningsbar ålder, är det här skog för framtiden som dessutom ger möjlighet till tidiga intäkter. Marken har bra bärighet vilket ger förutsättningar för god åtkomst. Försäljningsobjektet ingår i ett viltvårdsområde om ca 19 500 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (6)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan har upprättats av Johan Pålsson på Areal | Ljusdal i augusti 2018. Den visar att arealen produktiv skogsmark uppgår till 81,8 ha och övrig areal 1,8 ha. Boniteten anges till 5,6 m³sk/ha och den löpande tillväxten till 465 m³sk/år under planperioden.

Virkesförrådet har beräknats till 11 237 m³sk vilket innebär ett medelförråd om 137 m³sk/ha. Tall är det dominerande trädslaget med 54 % av virkesförrådet medan andelen gran utgör 28 % och löv 18 %. Ungefär halva arealen har skog i åldrarna 20-39 år vilken har skötts väl genom utförda röjningar och gallring under de senaste åren. Drygt en tredjedel av virkesförrådet utgörs av skog i slutavverkningsbar ålder.

Se bilagd skogsbruksplan för närmare information.

Jakt och fiske

Försäljningsobjektet ingår i Järvsö östra viltvårds-område om ca 19 500 ha. Kontaktperson är Gunnar Olsson, kassör, telefon: 070-687 43 68.

Fisket administreras av Järvsö fiskevårdsområde. Du finner vidare information på följande hemsida: https://www.fiskekort.se/jarvso/

Rättsförhållande

Fastighet

LJUSDAL SÄLJESTA 113:7, DEL AV

Ägare

Thorleif Jener 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 81,8 ha
Övrigmark 1,8 ha
Summa: 83,6 ha

Taxeringsvärde

Försäljningsobjektet utgör del av fastighet och saknar därför separat åsatt taxeringsvärde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 3 700 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Senast inkomna fastigheter till försäljning