Gategård

På offentlig auktion försäljes Stenungsund Gategård 1:1 i enlighet med bestämmelserna i samäganderättslagen.
Areal: 58 ha
Kommun: Stenungsund
Objektstyp: Gård
Visning:
11/1 kl 13:00-14:00
Vänligen anmäl ert deltagande.
22/1 kl 13:00-14:00
Vänligen anmäl ert deltagande.
Gård i vacker omgivning i nära anslutning till Stenungsund med närhet till god service och kommunikation. På gården bedrivs en omfattande och lönsam bergtäktverksamhet. Stort traditionellt lantligt bostadshus med gott om plats för den lite större familjen. Äldre ladugård med många möjligheter, såsom djurhållning eller ombyggd till företagande i någon form. Rejäl verkstadsbyggnad för den händiga, smörjgrop för bilreparationer. 13 ha åker och betesmark för djurhållning eller odling. ca 20 ha skog med gott om vilt och med fina jaktmöjligheter.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Uddevalla
Ödsmål 230
459 94   Ljungskile
Torbjörn Mellin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-355 50 01

Bilder (15)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Rejält bostadshus i 1-½ plan med källare/garage under merparten av byggnaden. En liten del av byggnaden har torpargrund. Byggår 1909. 7 rum, 2 kök samt hallar och garderober. Bostadshuset ligger högt med fin utsikt över markerna och i soligt läge. Trädgård med gräsmattor, stenmur och syrenhäck. Byggnadssätt: Grund: Gjuten platta (mindre del med s.k. torpargrund). Grundmurar: Murade. Tak: Lertegel 2010. Stomme: Trä. Bjälklag: Trä. Fasad: Trä 2016. Fönster: 3-glas alu-klädda 2016. Plåtarbete: Plåt. Ventilation: Självdrag.

Planlösning
Entréplan: Stort kök med köksingång. 4 rum, WC, ”fin entré” med hall och trappuppgång till övervåningen.
Övervåning: Hall, 3 sovrum, Bad/WC och ett mindre kök.
Källare: Apparatrum, tvätt, matkällare, bakugn och förvaring samt garage med vipport. Lite fukt finns i källaren.

Kök
Entréplan: Stort rymligt kök i behov av renovering. Övervåning: Ett äldre men ok kök på övervåningen med diskbänk, spis, fläkt, kyl/frys samt skafferi.

Bad/WC
Entréplan: Äldre WC med handfat. Övervåning: Äldre Bad/WC i ok skick med toalett, duschkabin, handfat. Våtrumsmatta och våtrumstapet.

Renoveringar (på senare år)
2016: Tilläggsisolering och ny klädsel. Nya underhållsfria fönster med aluminium beklädd utsida. Byte av ett flertal ytterdörrar samt plåtbeklädnad av skorsten. 2010: Taket omlagt med nytt tvåkupigt lertegel. 2006: Tilläggsisolering av vinden. Nytt tegeltak på lillstugan. Efter byte av fönster 2016 är ej alla fönster invändigt färdigställda med smygar och fönsterlister.

Vatten, avlopp, uppvärmning och varmvatten
Kommunalt vatten. Eget avlopp, ej godkänd enkammarbrunn med okänd efterrening. Byggnaden uppvärms med bergvärme installerad 2010. Värmen fördelas i byggnaden med vattenburna radiatorer var av ett antal är nya 2010. Varmvatten via varmvattenberedare från bergvärmepumpen.

Eldstäder/skorsten
Skorsten med ett flertal pipor. Vedspis i köket, öppen spis, och bakugn i källaren. Samtliga eldstäder inkl. skorsten har ej varit i drift under senare år och därmed ej brandskyddsbesiktigade.

El
I bostadshuset finns både äldre och lite nyare el. I Övriga byggnader är elen av äldre datum. Jordfels-brytare saknas.

Jordkällare/Lillstuga

Jordkällare i bra skick med inredd överbyggnad i behov av upprustning. Byggnadsyta ca 8 x 5 m. Överbyggnaden är i trä under tegeltak (taket omlagt ca 2006). Entré, två små rum och ett vardagsrum. Enklare isolering, elvärme och vedspis med skorsten som ej är i bruk.

Energideklaration

Fastigheten är ej energibesiktigad och kommer ej att energibesiktiga innan försäljningen.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre s.k. högbyggd ladugård i vinkel med flera till-byggnader om totalt ca 872 kvm (enl. taxering.) Äldre fähusdel med överbyggd gödselstad i anslutning. Ränne och loge med gjutet golv samt garagedel med grusat golv. Enklare oisolerad verkstadsdel med smörjgrop. Fähusdel med gjutna väggar, i övrigt trästomme och trä/plåtklädsel under eternittak. Vatten sommartid. Äldre el.

Verkstadsbyggnad

Äldre verkstadsbyggnad i ok skick. Byggyta ca 15 x 7 m. Varav enklare isolerad verkstadsdel om ca 12 x 7 m, resterande är förrådsutrymme. Två portar, travers i taket, gjutna golv, murade/trä väggar under eternittak.

Garagebyggnad på ofri grund

På fastigheten finns en fristående garagebyggnad där äganderätten tillkommer en av delägarna ensam. Denna byggnad är en byggnad på s.k. ofri grund. Ingen årlig ersättning utgår till fastigheten. Byggnaden är belägen straxt söder om fastigheten Gategård 1:7.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Varierande åker och betesmark i direkt anslutning till gårdens byggnader. Ca 18,4 ha inägomark enligt skogsbruksplan. 10 ha åker och 3 ha bete enligt taxering. Inägomarken är lämplig som betesmark eller för odling av något slag. Från bostadshuset har man fin uppsikt över sina djur eller odlingar. All åker och betesmark är tillgänglig för köparen efter tillträde.

EU-stöd/stödrätter

Fastigheten har inga stödrätter kopplade till åker och betesmark.

Skog och skogsmark

Ca 23 ha varierande skog och skogsmark på mestadels bördiga marker. 65 % av virkesförrådet består av gran och 33 % består av löv av varierande lövträdslag.

Skogsbruksplan är upprättad 2017-01-13 av Skogsfakta. Inget är avverkat sedan planens upprättande enligt ägaren. Virkesvolymen är ca 5 191 m3sk, plus ett års tillväxt om ca 180 m3sk.

Fastighetens skogsmark är lättillgänglig med ett bra vägnät i och runt fastigheten. Skog och skogsmarken närmast bergtäkten är avsatta att vara buller och dammskydd för pågående täktverksamhet.

Nyckelbiotoper/naturvård m m

Inga kända nyckelbiotoper finns registrerade enligt fastighetsregisterutdrag och enligt säljaren. I dalgångarna i nord/väst kanten av fastigheten har man enligt säljaren områden avsatta för naturvård.

Jakt

Fastighetens omväxlande marker med både öppen mark och skog ger viltrika marker, väl lämpade för smyg och vakjakt. Jakten följer fastigheten och är tillgänglig efter att fastigheten tillträtts. Älgjakten bedrivs idag i licensområde.

Bergtäkt

På fastigheten finns en omfattande aktiv bergtäkts verksamhet. NCC Industry AB har nyttjanderätt på fastigheten för pågående täktverksamhet. Förvärvare av fastigheten är bunden av avtalet.

Avtalet gäller under gällande täkttillståndstid, till 2019-11-01, samt under kommande tillståndstid. Därefter förlängs avtalet med fem år om avtalet inte har sagts upp 12 månaders före avtalstidens utgång.

Avtalspart har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om inte alla erforderliga tillstånd meddelas part.

NCC Industry AB har ansökt om nytt tillstånd vid Mark- och miljödomstolen i Vänersborg, mål nr M 4887-17. Tillstånd har sökts för fortsatt och utökad täktverksamhet och vattenverksamhet i form av bortledning av grundvatten. NCC Industry AB har yrkat att tillståndet skall gälla i 25 år.

NCC Industry AB betalar årligen nyttjanderätts-ersättning baserat på mängden berg som tas ut. Intäkterna skriftar mellan 1,5-1,8 miljoner kronor/år beroende på mängden uttaget berg.

Gällande tillstånd, ansökan och delar av avtalet kan lämnas ut efter förfrågan.

Övrigt

Vid sprängning i bergtäkten måste fastigheten utrymmas under ca 30 minuter. Sprängning sker idag ca 1 gång varannan vecka under vardagar och under dagtid.

Rättsförhållande

Fastighet

STENUNGSUND GATEGÅRD 1:1

Ägare

Per-Eric Larsson 1/3
Lars Ove Larsson 1/3
Roger Hansson 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 58,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 23,7 ha
Skogsimpediment 6,0 ha
Åkermark 12,4 ha
Täktmark 19,1 ha
Summa: 61,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 648 000 kr
Skogsimpediment 40 000 kr
Åkermark 540 000 kr
Betesmark 79 000 kr
Tomtmark 574 000 kr
Täktmark 3 830 000 kr
Bostadsbyggnader 1 088 000 kr
Ekonomibyggnader 519 000 kr
Summa: 8 318 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Offentlig auktion

2019-02-07
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Torbjörn Mellin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-355 50 01

Jag är intresserad av fastigheten Gategård och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning