Gettrabo

Virkesrik skogsgård söder om Månsarp. Gårdsmiljö med öppen mark ner mot sjö.
Areal: 92 ha
Kommun: Vaggeryd
Objektstyp: Gård
Prisidé: 9 000 000 SEK
Anbudsdag: 12/6 2019
Visning:
28/5 kl 17:00-18:00
I trevlig omgivning i öppet landskap c:a 6 km söder om Månsarp ligger gården Gettrabo. Gårdsdel med boningshus, lillstuga och ekonomibyggnader med den öppna marken i direkt anslutning ger möjlighet till enklare djurhållning om så önskas. Jordbruksmarken ligger naturskönt belägen ner mot Gettrabosjön. Skogen är belägen i två skiften. Total areal om 92 ha varav 52 ha skogsmark, 10 ha öppen mark samt 27 ha mosse.

Fastigheten är något för dig som söker en skogsgård med ett bra boende med möjlighet till enklare djurhållning.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Bilder (33)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Byggnaden är uppförd 1930 i 1,5 plan på torpargrund och med en stomme av trä och tak av betongtegel. Byggnaden genomgick 1990 en mer omfattande renovering med bl.a. byte och tilläggsisolering av fasad, byte av fönster, ny el, nytt kök samt badrum, renovering av rökgångar mm. Den taxerade boytan är 166 m2 . Uppvärmning med luftvärmepump samt direktverkande el samt vedkamin i kök och ytterligare två eldstäder. Vatten från djupborrad brunn, gemensam med intilliggande grannfastighet. Avlopp till godkänd 3-kammarbrunn.

Nedervåningen omfattar entré genom glasveranda in till trapphall med intilliggande badrum/toalett. Vidare två rum varav ett med fungerande kakelugn/cronspis och ett rum med äldre kakelugn som ej används. Kök med fungerande vedspis. På baksidan av huset finns groventré och i anslutning därtill en våtrumsdel.

Övre plan omfattar trapphall, tre rum, badrum samt klädgarderober. I ett av rummen finns en braskamin av märket Handöl.

Lillstuga

Trivsam liten stuga som efter erforderlig renovering kan lämpa sig väl för exempelvis uthyrningsändamål. Nedre plan omfattar kök i enkel standard och ett trevligt allrum med öppen spis. Trappa upp till övre plan med möblerbar liten trapphall samt ett sovrum. Indragen el. Vatten och avlopp gemensamt med huvudbostaden. Idag finns ingen toalett installerad. Uppvärmning med direktverkande el.

Energideklaration

Bostadsbyggnaden har av nuvarande ägare använts för fritidsboende, därav kommer ingen energideklaration upprättas.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Ladugårdsbyggnad i trä med plåttak. Inrymmer fähusdel med äldre träinredning samt logdel. Indraget vatten och el, i övrigt enkel standard.

Övriga byggnader

Fyra ekonomibyggnader som tidigare använts som växthus, verkstad, smedja och förrådsutrymmen. Därutöver finns ett mindre garaage samt vedbod.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Den öppna marken utgörs enligt skogsbruksplanen av 10,15 ha åkermark- och betesmark som ligger i anslutning till gårdscentrum. Jordbruksmarken är muntligen upplåten till arrendator t.o.m. 2019-12-31. Med fastigheten följer inga stödrätter.

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Jan Filipsson Åryd Skog AB under våren 2019. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogs-marksareal 52 ha med ett beräknat virkesförråd om 11 680 m3sk vid tidpunkt för planens upprättande. Medelboniteten är beräknad till 6,4 m3sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Gran 45 %, tall 53 % samt löv 2 %. I övrigt se bifogade sammanställningar.

Fastigheten är virkesrik och domineras av slutavverkningsskog och gallringsbestånd.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper.

Jakt

Fastighetens jakträtt står till köparens förfogande fr.o.m. tillträdesdagen. Fastigheten ingår i Bondstorps norra älgjaktlag.

Fiske

Fiskerätt i Gettrabosjön samt i Hittegölen.

Övrigt

Fastigheten ingår i Ekornahults vägsamfällighet med en andel om 2 %. Fastigheten har gemensam vattentäkt med grannfastigheten Ekornahult 3:1. Löpande driftskostnad för vattenanläggningen delas mellan fastigheterna.

Rättsförhållande

Fastighet

Vaggeryd Gettrabo 1:5

Ägare

Mats Svensson 1/6
Ingrid Gunilla Kristina Svensson 1/4
Lars Gunnar Svensson 1/6
Thomas Linder 1/6
Carl Gunnar Svensson 1/4

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 88,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 52,0 ha
Impediment 27,0 ha
Väg och kraftledning 1,6 ha
Inägomark 10,1 ha
Övrigmark 1,2 ha
Summa: 91,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 4 480 000 kr
Skogsimpediment 140 000 kr
Åkermark 59 000 kr
Betesmark 39 000 kr
Tomtmark 362 000 kr
Bostadsbyggnader 832 000 kr
Ekonomibyggnader 90 000 kr
Summa: 6 002 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns en uttagen penninginteckning om 362 500 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Fastighetsmäklare

Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Jag är intresserad av fastigheten Gettrabo och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning