Gimmen

Välarronderad och lättillgänglig obebyggd skogsfastighet.
Areal: 30 ha
Kommun: Gagnef
Objektstyp: Skog
Prisidé: 995 000 SEK
Anbudsdag: 19/6 2019
Strax norr om Sifferbo och i höjd med Gimmen finns denna obebyggda skogsfastighet. Välarronderad och lättillgänglig efter bilväg. Den produktiva skogsmarken uppgår till ca 29 ha och har ett bedömt virkesförråd om 2 375 m³sk. Tillväxten beräknas till 113 m³sk per år med hänsyn till föreslagna åtgärder.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (11)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsfastighet i ett skifte längs bilväg. Skogsbruksplan finns upprättad av Staffan Gref, Bjesse Skog AB, vintern år 2019. Enligt skogsbruksplanen finns 28,9 ha produktiv skogsmark med ett bedömt virkesförråd om 2 375 m³sk. Skogsbeståndet består till största del utav medelålders och yngre skogar.

Nyckelbiotoper

Det finns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på fastigheten.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Gröntuvs vvo. Jakten är för närvarande upplåten men jakträttsinnehavarna är uppsagda.

Rättsförhållande

Fastighet

Gagnef Gröntjuv 56:15

Ägare

Tommy Frid 1/3
Stefan Frid 1/3
Åsa de Susini 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 30,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 28,9 ha
Impediment 1,4 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 30,4 ha

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Jag är intresserad av fastigheten Gimmen och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning