Glommersträsk

Fastighet med 130 ha produktiv skogsmark, 12 668 m3sk och jakt i VVO om 5 500 ha.
Areal: 174 ha
Kommun: Arvidsjaur
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 450 000 SEK
Anbudsdag: 29/10 2019
Skogsfastighet i Glommersträsk där den produktiva skogsmarken uppgår till 130,7 ha och det totala virkesförrådet har uppskattats till 12 668 m3sk. Virkesförrådet utgörs i huvudsak av talldominerade gallringsskogar. Timrad loge, andel i Arvidsjaurs skogsallmänning och jakt i Glommersträsk viltvårdsområde om ca 5 500 ha följer också med.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (14)

Foto: Greger Sundkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt den nygjorda skogsbruksplanen upprättad av Carl-Henry Lundström vid Lundströms Skogsbyrå AB omfattar den produktiva skogsmarksarealen 130,7 ha och det totala virkesförrådet uppgår till 12 668 m3sk. Trädslagsfördelningen är 71% tall, 21% gran och 9% löv. Medelbonitet 3,2 m3sk/ha och år.

Övrigt

På skifte 10 finns det en timrad loge i bara skick.

Jakt

Fastigheten ingår Glommersträsk viltvårdsområde ca 5 500 ha. Tilldelning 2019 är ca 10 vuxna och 10 kalvar.

Skogsallmänning

Fastigheten har genom sitt mantal andel i Arvidsjaurs allmänning. Markägare anslutna till skogsallmänningen kan ansöka om bidrag till skogsbruksåtgärder såsom, markberedning, plantering och röjning mm. Den som är jaktintresserad kan lösa jaktkort för småviltsjakt på allmänningens marker. För att del av alla erbjudande se allmanningen.nu

Rättsförhållande

Fastighet

Arvidsjaur Glommersträsk 2:53

Ägare

Nils-Erik Lindblom 1/2
Sonja Lindblom 1/24
Anders Lindblom 1/24
Anna Maria Lindblom 5/24
Einar Lindblom 5/24

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 174,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 130,7 ha
Impediment 39,2 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Övrigmark 3,0 ha
Vatten 1,8 ha
Summa: 175,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 668 000 kr
Skogsimpediment 40 000 kr
Betesmark 3 000 kr
Ekonomibyggnader 4 000 kr
Summa: 1 715 000 kr

Inteckningar

Det finns en inteckning om 100 000 kr i Fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person boende i Arvidsjaurs kommun. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Jag är intresserad av fastigheten Glommersträsk och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning