Gnet och Lusa

Mindre skogsfastighet i Moholm.
Areal: 14 ha
Kommun: Töreboda
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 650 000 SEK
Anbudsdag: 29/11 2019
Gnet och Lusa är en mindre skogsfastighet alldeles invid Moholms samhälle i ett väl arronderat skifte om sammanlagt 14,3 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet är uppskattat till 2 876 m3sk.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder (13)

Foto: Kristian Strandell

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Gnet och Lusa är en mindre skogsfastighet alldeles invid Moholms samhälle i ett väl arronderat skifte med sammanlagt 14,3 ha produktiv skogsmark. Fastigheten erbjuder i huvudsak äldre bestånd mellan 30-70 år med bra tillgänglighet.
Medelboniteten har bedömts till 9,8 m3sk och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till i genomsnitt 109 m3sk/år. Virkesförrådet har uppskattats till 2 876 m3sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på 145 m3sk/ha. Av virkesförrådet utgör 44 % gran, 21 % tall, 27 % löv, 5 % asp samt 3 % övrig löv. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på 500 m3sk, i huvudsak gallringar.
Ovanstående information är hämtad från bifogad skogsbruksplan, upprättad i oktober 2019.
Det finns ett belyst motionsspår som går genom fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

Töreboda Gnet 2:35, Lusa 3:40

Areal

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 845 000 kr
Summa: 845 000 kr

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0511-821 90
070-607 37 13

Senast inkomna fastigheter till försäljning