Granåsen

Obebyggd skogsfastighet med god bonitet. Jakt i VVO.
Areal: 18 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Skog
Prisidé: 975 000 SEK
Anbudsdag: 22/11 2018
Växtlig skog med hög bonitet vid Stömnesvallen, söder om Delsbo. Fastigheten har enligt skogsbeskrivningen totalt 18,3 hektar, där 17,8 hektar klassas som produktiv skogsmark. Virkesförrådet är förhållandevis högt och består i huvudsak av yngre och medelålders skog. Vägar gör fastigheten tillgänglig i både norr och söder. Jakten ingår i Delsbo VVO med ca 22 000 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-569 09 35

Bilder (9)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbeskrivningen upprättades av Love Persson, Areal i september 2018. Enligt beskrivningen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 17,8 ha. Virkesförrådet är uppskattat till 2 644 m³sk vilket motsvarar ca 149 m³sk/ha. Virkesvolymen fördelar sig på ungefär lika stora delar gran och tall och 9 % löv. Större delen av skogen är ung- eller medelålders skog med röjningsbehov. Medelbonitet uppskattas till 5,6 m3sk/ha/år. För mer information se skogsbeskrivningen.

Hävdad gräns

Norr om vägen på nordvästra fastighetsgränsen har rågrannen avverkat. På kartan förefaller det som om avverkning skett även på denna fastighet. Om det beror på att grannen avverkat på fel sida gränsen eller om den faktiska gränsen inte överensstämmer med kartan har inte utretts.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper finns för närvarande registrerade på fastigheten. Källa: Skogen Pärlor.

Jakt

Med fastigheten följer jakträtt i Delsbo VVO som omfattar ca 26 000 ha. Småviltsjakt kan bedrivas över hela området men älgjakten är uppdelad i flera jaktlag. För mer information om jakten kontakta markägaransvarig i viltvårdsområdet, Johan Hermansson, 070-639 07 84.

Rättsförhållande

Fastighet

HUDIKSVALL HAMMARSVALL 1:6

Ägare

Jannes Jonschimms 1/4
Eva Jonsson 3/4

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 17,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 17,8 ha
Impediment 0,3 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 18,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 372 000 kr
Skogsimpediment 2 000 kr
Summa: 374 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i glesbygdsdelen av Hudiksvalls kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 3 700 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Senast inkomna fastigheter till försäljning