Granberg

Produktiv skogsmark om 49,6 ha, 6 471 m3sk och jakträtt.
Areal: 76 ha
Kommun: Skellefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 300 000 SEK
Anbudsdag: 16/10 2019
Skogsfastighet utan byggnader om 49,6 ha produktiv skogsmark med ett samlat virkesförråd om 6 471 m3sk. Fastigheten består i huvudsak av äldre tallskogar. Jakträtt medföljer.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skellefteå
Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Bilder (18)

Foto: Jörgen Burstedt, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplan är upprättad 2012 av Bo Forslund. Planen är uppdaterad med avseende på utförda åtgärder sedan planens upprättande samt har tillväxtberäknats till och med år 2019. Fastigheten består av flera skiften med en total areal om 76,3 ha enligt skogsbruksplan varav 49,6 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår sammanlagt till 6 471 m³sk och är i huvudsak fördelat på tallskogar äldre än 70 år. Boniteten uppgår till 3,0 m3sk per ha.

Nyckelbiotoper

Det finns inga nyckelbiotoper registrerade på fastigheten.

Jakt

Jakträtt på den egna fastigheten. Inget arrendeförhållande föreligger. Någon älgjakt bedrivs för närvarande inte.

Rättsförhållande

Fastighet

Skellefteå Granberg 2:8

Ägare

Monica Johansson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 74,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 412 000 kr
Skogsimpediment 23 000 kr
Åkermark 26 000 kr
Summa: 461 000 kr

Inteckningar

Det finns tre penninginteckningar om sammanlagt 35650 SEK. Dessa gäller även i annan fastighet varför en dödningsprocess har inletts.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger belägen inom glesbygdsområde varför förvärvstillstånd erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver tillika förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Fastighetsmäklare

Lars-Gunnar Forsberg
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Jag är intresserad av fastigheten Granberg och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning