Gräshult

Talldominerad skogsfastighet väster om Mölltorp.
Areal: 15 ha
Kommun: Karlsborg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 400 000 SEK
Anbudsdag: 16/11 2018
Mindre skogsfastighet i ett skifte belägen alldeles väster om Mölltorp. Fastigheten omfattar 15 ha produktiv skogsmark som är belägen på en grusås vilket innebär lämpliga förhållanden för tall, vilket också är det dominerande trädslaget. Tillgängligheten är bra med en allmän väg genom marken.
Virkesförrådet uppgår till 2 464 m3sk med 90 % andel tall. Till fastigheten hör även en ett vattenområde om ca 0,7 ha i Kopparsjön vilket tillsammans med samfällt vattenområde ger rätt till fiske.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder (11)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Gräshult 1:15 är en tilltalande mindre skogsfastighet i ett väl arronderat skifte med sammanlagt 15 ha produktiv skogsmark. Fastigheten erbjuder välskötta gallringsbestånd av tall som i huvudsak är mellan 30-40 år vilket ger bra framtida tillväxt. Tillgängligheten är god med en allmän väg genom fastigheten.
Medelboniteten har bedömts till 6,5 m3sk och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till i genomsnitt 102 m3sk/år. Virkesförrådet har uppskattats till 2 464 m3sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på 164 m3sk/ha.
Av virkesförrådet utgör 90 % tall, 3 % gran och 7 % björk. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på 155 m3sk vilket avser föryngringsavverkning. Ovanstående information är hämtad från bifogad skogsbruksplan, upprättad i oktober 2018.

Jakt och fiske

Jakten är muntligt upplåten till och med 2019-06-30. Fastigheten har ett eget vattenområde på ca 0,7 ha samt andel i samfällt fiske i närbelägna Kopparsjön.
Det finns en mindre äldre ladugård belägen på fastigheten

Rättsförhållande

Fastighet

Karlsborg Gräshult 1:15

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 14,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 15,0 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 15,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Summa: 757000 kr

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0511-821 90
070-607 37 13

Senast inkomna fastigheter till försäljning