Grevaryd

Välföryngrad och tillgänglig tillväxtfastighet med hög bonitet. Jakt och fiske.
Areal: 24 ha
Kommun: Växjö
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 350 000 SEK
Anbudsdag: 1/7 2019
Lättillgänglig skogsfastighet med samlad ägofigur. Fastigheten erbjuder välföryngrade ungskogar på bra bonitet. Enklare ladugård. Ny ägare disponerar jakten och fastigheten har andel i samfällt fiske. Fastigheten säljs via anbudsförfarande med en prisidé om 1 350 000 kr.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Växjö
Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Bilder (16)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens skogsbruksplan är upprättad av Tomas Stern under vintern 2017/2018. Enligt planen så uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 20,3 ha. Virkesförrådet bedöms till 1 187 m3sk, 58 m3sk/ha. Skogens årliga tillväxt är beräknad till 90 m3sk per år. Fastighetens bonitet anges till 8,7 m3sk/ha per år vilket ger en årlig produktionsförmåga om ca 176 m3sk. Efter planens upprättande har avdelning 34 planterats (år 2018). Det har ej skett några större avverkningar eller gallringar. Se vidare bilagt utdrag ur skogsbruksplanen.

Nyckelbiotoper

Det finns inga nyckelbiotoper på fastigheten.

Jakt

Viltslag som älg, rådjur, vildsvin och fågel finns i området. Jakten är fri att disponera för en ny ägare. Älgjakten har tidigare år bedrivits gemensamt på ett större område om ca 600 ha. Eventuella jakttorn ingår ej i försäljningen.

Fiske

Fastigheten har enligt fastighetsregistret andel i samfällt fiske. Se vidare under punkten Rättsförhållande.

Rättsförhållande

Fastighet

Växjö Grevaryd 1:16

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 24,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 20,3 ha
Myr/kärr/mosse 2,2 ha
Väg och kraftledning 0,9 ha
Övrigmark 1,0 ha
Summa: 24,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 743 000 kr
Skogsimpediment 11 000 kr
Summa: 754 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 8 456 250 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i så kallad glesbygd enligt jordförvärvslagen vilket innebär att förvärvstillstånd i vissa fall erfordras. För fysisk person som är folkbokförd, sedan minst ett år, i Växjö kommun i församlingarna Aneboda eller Asa krävs ej förvärvstillstånd. För övriga köpare krävs förvärvstillstånd enligt Jordförvärvslagen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Fastighetsmäklare

Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Jag är intresserad av fastigheten Grevaryd och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning