Gunnarsbyn

Bebyggd fastighet med 36 ha produktiv skogsmark, 2 512 m3sk. Jakt på 3 525 ha.
Areal: 40 ha
Kommun: Boden
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 150 000 SEK
Anbudsdag: 21/1 2020
Visning:
9/1 kl 17:00-17:45
Vänligen anmäl deltagande.
12/1 kl 14:00-14:45
Vänligen anmäl deltagande.
Fastighetens byggnader som utgörs av bostadshus, gårdshus och ladugårdslänga ligger fint till på en höjd med den egna åkermarken i direkt anslutning gården. Skogsmarken uppgår till 36 ha och virkesförrådet har uppskattats till 2 512 m3sk. Jakten på fastigheten ingår i Gunnarsbyns viltvårdsområde vilka jagar på totalt 3 525 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (25)

Foto: Greger Sundkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshus i 1-plan med källare uppförd 1960. I entréplan finns det tre rum och kök, WC med dusch och badkar. Källaren är inredd med garage, pannrum, tvättstuga och förrådsutrymmen.

Huset värms genom vattenburna radiatorer och värmekällan är en kombipanna för el, ved och olja. Vatten och avlopp är kommunalt. Yttertak av plåt och fasad av trä. Fönster av 2-glas. Boarean är 90 kvm och biarea är 63 kvm.

Gäststuga

Gäststuga där el finns indraget. Stugan har plåttak och trä fasad.

Ekonomideklaration

Energideklaration är upprättad och visar på en energiprestanda på 190 kW/m2 och år. Energiklass F.

Ekonomibyggnader

Ladugård/förråd

Fastigheten är även bebyggd med en äldre ladugårdsbyggnad som används som förråd. Bygganden är i huvudsak uppförd i trä men en del av bygganden består av murade väggar. Taket är av plåt.

Övriga byggnader

Timrat härbre, vedförråd och äldre bostadshus i 1 ½ plan. Den gamla bostadsbyggnaden har en timrad stomme, träfasad och plåttak.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Det finns 1,4 ha inägomark på Fastigheten.

Skogsmark

Enligt den nygjorda skogsbruksplanen upprättad av Stefan Drugge vid Töre skogsbruksservice omfattar den produktiva skogsmarksarealen 36 ha och det totala virkesförrådet uppgår till 2 512 m3sk. Trädslagsfördelningen är 52% tall, 16% gran och 32% löv. Medelbonitet 3,7 m3sk/ha och år.

Jakt

Fastigheten ingår i Gunnarsbyns viltvårdsområde där Gunnar Söderholm, Gunnarsbyn är ordförande. Viltvårdsområdets totalareal är 3 525 ha. Deras tilldelningen var 7 vuxna älgar och 7 kalvar 2019.

Rättsförhållande

Fastighet

Boden Gunnarsbyn 7:10

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 40,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 36,0 ha
Impediment 0,5 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Inägomark 1,4 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 39,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 718 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Åkermark 5 000 kr
Betesmark 2 000 kr
Tomtmark 30 000 kr
Bostadsbyggnader 103 000 kr
Ekonomibyggnader 15 000 kr
Summa: 879 000 kr

Inteckningar

Det finns sju skriftliga inteckningar om totalt 55 869 kr. Inteckningarna är förkomna och ansökan om dödning är inlämnad till lantmäteriet. Dödningsförfarandet tar 6-9 månader att genomföra.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte är skriven i glesbygd i Bodens kommun. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Mäklarassistent

Helén Engström
Ekonom
0920-970 70
070-293 11 45

Senast inkomna fastigheter till försäljning