Hällaryd Norragård

Jord- och skogsmark i Hällaryd, Stockaryd. 11,5 ha inägor, 8 ha skog. Ladugård.
Areal: 20 ha
Kommun: Sävsjö
Objektstyp: Skog
Anbudsdag: 8/5 2018
Hällaryd 1:5 utgör en mindre jord- och skogsfastighet om totalt ca 20,5 ha i två skiften, belägen ca 4 km utanför Stockaryd. Arealen skogsmark uppgår till ca 8 ha med ett virkesförråd om drygt 400 m³sk. Jordbruksmarken uppgår till ca 11,5 ha varav ca 9 ha åker och 2,5 ha betesmark. Byggnationen består av en ladugård samt en enklare jordkällare. Avstånd till Vrigstad ca 6 km och Sävsjö ca 12 km. Jakträtt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vetlanda
Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder (13)

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Ladugård

Uppförd i trä med murat fähus och eternittak. Nyligen målat. Byggnadsarea ca 10 m x 40 m. Innefattar fähus med gjutet golv och äldre inredning, f.d. mjölkrum, stor loge/vagnsbod med gjutet golv, vagnsgarage/vedbod med gjutet golv, hönshus med gjutet golv.
El, ej vatten.

Jordkällare

Belägen öster om ladugård, enklare skick.

Skog och mark

Åker och betesmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår den öppna marken till 11,4 ha klassad som inägomark. Åkermarken uppgår till ca 8,9 ha och betesmarken till 2,5 ha enligt bedömning från flygfotografier. Marken är utarrenderad till och med 31 december 2019, årlig ersättning 4 800 kr exkl. moms. Inga stödrätter följer fastigheten.

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2017 av Claes Arvidsson, Highland Forest. Arealen produktiv skogsmark uppgår till 8,3 ha och det totala virkesförrådet uppgår enligt planen till 416 m3sk, vilket motsvarar 50 m3sk/ha. Medelboniteten är 7,7 m3sk/ha och år. Trädslagsfördelningen är 12 % tall, 57 % gran och 31 % löv. Årlig tillväxt bedömd till ca 35 m³sk beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder satta i planen.

Avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta bifogas.

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Fiske

Fiskerätt i Ljunga ån.

Rättsförhållande

Fastighet

Sävsjö Hällaryd 1:5

Ägare

Siv Fransson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 19,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 8,3 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Inägomark 11,4 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 20,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 476 000 kr
Åkermark 137 000 kr
Betesmark 95 000 kr
Ekonomibyggnader 57 000 kr
Summa: 765 000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i Stockaryds församling vilken klassas som glesbygd enligt jordförvärvslagen. Förvärvstillstånd kan i vissa fall erfordras för fysisk person, kostnad 3 700 kr. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Jag är intresserad av fastigheten Hällaryd Norragård och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning