Rånddalen

Cirka 221 ha produktiv skogsmark och ca 48 ha fjäll söder om Rånddalen. Jakt i VVO.
Areal: 293 ha
Kommun: Härjedalen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 775 000 SEK
Anbudsdag: 8/1 2018
Obebyggd fastighet om ca 221 ha produktiv skogsmark och ca 48 ha fjäll och fjällbarrskog i vacker natur, ca 1 mil sydväst om Sånfjället i Härjedalen. Fastigheten gränsar i nordost mot ån Rånden och fjället Glötesvålen i sydväst. Virkesförrådet uppgår till ca 13 700 m3sk vilket innebär ca 62 m3sk/ha. Fastigheten medger jakt i Rånddalens viltvårdsområde om ca 9 300 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (5)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan över fastigheten upprättades av Nyströms Skogstjänst AB i juli 2017. Enligt denna uppgår den produktiva skogsmarksarealen till ca 221,1 ha, fördelad på två ägofigurer åtskilda av ån Rosseln. Det totala virkesförrådet har beräknats till 13 753 m3sk. Gran utgör 51 % av volymen, tall 34 %, contorta 8 % och löv 7 %.

För närmare information se den bifogade skogsbruksplanen.

Fjällmark

Enligt planläggaren ligger drygt halva fastigheten ovanför gränsen för fjällnära skog. För föryngrings-avverkning av fjällnära skog krävs tillstånd från Skogsstyrelsen.

Övrig mark

Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen fjäll och fjällbarrskog till ca 48 ha som ligger på en höjd överstigande 800 meter över havet. Fjällmarken ligger på nordvästsluttningen till kalfjället Glötdalsvålen.

Jakt

Fastigheten ingår i Rånddalens viltvårdsområde om ca 9 300 ha. Älgjakt bedrivs gemensamt i ett jaktlag och småviltjakt enskilt över hela arealen. Grundtilldelningen av älg under 2017 var 10 vuxna och 5 kalvar.

Kontaktperson är Per-Erik Persson, ordförande, som nås på mobilnummer: 070-687 57 67.

Fiske

Fastigheten ligger inom Rånddalens fiskevårdsområde, för mer information se hemsidan: http://www.randalen.se/fiske.htm

Rättsförhållande

Fastighet

Härjedalen Rånddalen 4:18

Ägare

Jesper Östergaard 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 288,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 221,1 ha
Övrigmark 5,6 ha
Myr/kärr/mosse 15,8 ha
Övrigmark 2,3 ha
Övrigmark 48,3 ha
Summa: 293,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 763 000 kr
Skogsimpediment 88 000 kr
Summa: 2 851 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 360 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Härjedalens kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 3 700 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt och övriga dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Senast inkomna fastigheter till försäljning