Ryvålvallen

Vall i hjortronlandet vid foten av fjället. Ca 115 ha produktiv skog med 7 614 m³sk.
Areal: 139 ha
Kommun: Härjedalen
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 500 000 SEK
Här på Ryvålvallen kan du vakna till det porlande fjällvattnet och njuta av den storslagna vyn med Sonfjället i horisonten. Här är det enkelt att vara ett med naturen! Fastigheterna gränsar i norr mot Sonfjällets nationalpark, ett av landets björntätaste områden som även har en stor stam av älg och lodjur.

Fastigheterna består av ca 115 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 7 614 m³sk. Försäljningsobjektet består av två med varandra sammanhängande fastigheter med möjlighet att förvärva dem var för sig. Enskild jakt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-569 09 35

Bilder (5)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Stugor

På fastigheten Ranjsö 11:5 finns två stugor med förråd (f.d. stall) och utedass belägna.

Den äldre byggnaden är uppfört 1916 och är en rödmålad, timrad vallstuga under plåttak. Stugan är indelad i två rum, allstuga och kök. I allstugan finns en öppen spis med ny kamininsats. Väggarna är klädda med panel och golvet har korkmatta. Köksdelen är nyrustad med målad väv på väggarna och där finns såväl ved- som gasolspis och korkplattor på golvet. Byggnadens byggarea (utvändigt mått är ca 45 m2).

Den nyare timmerstommen började uppföras 2014 på plintgrund med plåttak och hängrännor. Fönstren är kopplade tvåglasfönster från Dala Fönster. Byggnaden är ännu inte inredd invändigt. Byggarean är ca 63 m2.

Förrådet är ett f.d. stall som uppfördes i timmer 1915 Byggnadsarean är ca 28 m2. El och VA saknas. Vatten tas från den närliggande bäcken.

Energideklaration är ej upprättad och kommer inte att upprättas.

Skog och mark

Skogsmark

Grundmaterial till en skogsbruksplan upprättades våren 2017 av Love Persson Areal i Ljusdal med laserscannat material som grund. Planen är efter det kontrollerad och nivålagd i fält av Christer Lind, Gällö Skog.

Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 115,2 ha som fördelar sig på försäljningsobjektets två fastigheter. Virkesförrådet har beräknats till 7 614 m³sk, vilket motsvarar 64 m³sk/ha. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 3,1 m³sk per hektar och år.

För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskartor.

Jakt och fiske

Härjedalen är ett eldorado för jakt av både älg och småvilt av främst björn, ripa och skogsfågel. Fastigheterna har enskild jakt vilket innebär att älgjakten består i kalvjakt under begränsad tid.

I området av Linsell och Ransjö kan man fiska både i lugna tjärnar och i strömmande vatten. Fiskarterna är harr, öring, gädda, sik och abborre. Fisket administreras av Linsell-Ransjö fiskevårdsområde. Mer info om fiskekort m.m. finns på hemsidan linsell.se

Rättsförhållande

Fastighet

Härjedalen Ransjö 11:4, 11:5

Ägare

Christer Jönsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 137,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 115,2 ha
Myr/kärr/mosse 22,5 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Övrigmark 0,6 ha
Summa: 139,1 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt för sammanställning av taxeringsvärden.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Härjedalens kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 3 700 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Senast inkomna fastigheter till försäljning