Hårsta skog

Obebyggd, virkesrik fastighet i dovhjortarnas land.
Areal: 32 ha
Kommun: Nyköping
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 150 000 SEK
Anbudsdag: 15/11 2018
Omgiven av det inbjudande sörmländska landskapet i Runtuna socken finns Hårsta skog naturskönt belägen, cirka 11 km bilvägen norr om Nyköping. Fastigheten är obebyggd och omfattar 32 ha i ett skifte, som i huvudsak fördelas över 21 ha välskött och virkesrik skogsmark samt 8,5 ha vackra betesmarker. Fastigheten berörs också i sin nordöstra del av cirka 1,4 ha våtmark som nyligen anlagts på intilliggande fastigheter.

Viltstammarna, särskilt avseende dovvilt, är mycket täta på och omkring Hårsta skog vilket medför sällsynt goda jaktmöjligheter. Såväl betesmarken som jakträtten är tillgänglig för en ny ägare från tillträdesdagen.

På fastigheten inryms också möjligheter att finna en trevlig boplats.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Nyköping
Västra Kvarngatan 62
611 32   Nyköping
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Bilder (20)

Fastighetsuppgifter

Rättsförhållande

Fastighet

NYKÖPING HÅRSTA 2:3

Ägare

Lennart Thorsson dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 31,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Summa: 2187000 kr

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 80
070-567 40 80

Jag är intresserad av fastigheten Hårsta skog och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning