Hasskölen

Skogsfastighet om 28 hektar produktiv skogsmark och 4800 m3sk.
Areal: 37 ha
Kommun: Malung-Sälen
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 1 175 000 SEK
Anbudsdag: 16/11 2018
Obebyggd skogsmark belägen strax nordväst om Malung. Total areal om 37 hektar varav den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 28 hektar med ett bedömt virkesförråd om ca 4 800 m3sk.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (7)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Lotta Melin, Jome Skog AB, i september år 2016. Skogsbruksplanen har inte tillväxtberäknats. Enligt samma skogsbruksplan består fastigheten utav ca 28,7 hektar produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om ca 4 800 m3sk. Den årliga tillväxten beräknas till 114 m3sk. Medelboniteten är beräknad till 3,9 m3sk per hektar och år.

Huggningsklassen S2 utgörs av 9,9 hektar och ca 2 000 m3sk, varav merparten tall.

Åker- och betesmark

Till fastigheten hör två mindre inägoskiften varav ett gränsar till Mosjöarna.

Nyckelbiotoper

Det finns inga nyckelbiotoper registrerade som berör fastigheten. En sumpskog finns på fastighetens norra ände.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Malungs Östra VVO om ca 22 000 ha. För närvarande är jakträtten upplåten till och med innevarande jaktår.

Rättsförhållande

Fastighet

MALUNG-SÄLEN MOBYARNA 41:8

Ägare

Agneta Thurlin 1/2
Tage Eriksson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 37,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 28,7 ha
Impediment 7,0 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Inägomark 0,7 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 37,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 562 000 kr
Skogsimpediment 11 000 kr
Åkermark 14 000 kr
Betesmark 2 000 kr
Summa: 589 000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom så kallat omarronderingsområde samt i glesbygd, länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. Ansökan om förvärvstillstånd görs först efter att köpekontrakt tecknats. För köpare som inte är bosatt inom Malung-Sälens kommun sedan ett år tillbaka i tiden är ansökningsavgiften 3 700 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Jag är intresserad av fastigheten Hasskölen och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning