Hästkällan

Budgivning pågår!
Fin, liten skogsfastighet med timrad koja. Jakt i VVO.
Areal: 20 ha
Kommun: Hofors
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 400 000 SEK
Anbudsdag: 1/3 2019
Mindre skogsfastighet belägen nära Barkhyttan i västra Gästrikland som erbjuder skogsbruk i mindre skala. På fastigheten finns en enkel men charmig timmerkoja för övernattning vid jakt eller skogsarbete. Skogsmarksarealen är 20 ha med drygt 3 500 m3sk virkesförråd. Skogarna är välskötta med bestånd i alla åldrar. Möjlighet till jakt i Bergs jaktvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Sandviken
Högbovägen 45
811 32   Sandviken
Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-624 82 51

Bilder (15)

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Timmerkoja

Kojan är hitflyttad och upptimrad på 1960-talet. Ursprunget är okänt men sannolikt är det en äldre stomme. Det smidda låset är daterat 1864. Byggnaden står på gjutna plintar och har ett rum med enkla spröjsade fönster. El, vatten och avlopp saknas. Uppvärmning sker med vedspis. Yttertak av tegel. Byggnadsarean är ca 17 m2.

Skog och mark

Skogsmark

Till skogsskiftet hör enligt skogsbruksplanen 20,0 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 3 535 m3sk, vilket motsvarar 177 m3sk/ha. Av träd-slagen dominerar gran med 55 % av virkesförrådet medan tall har 37 % och löv 8 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 6,9 m3sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 140 m3sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Skogsbruksplanen är upprättad i oktober 2018. Planläggare är Jhonas Danrud.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns för närvarande inga nyckel-biotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen.

Jakt

Skiftet ingår i Bergs viltvårdsområde som omfattar ca 900 ha jaktmark. Älgjakten bedrivs gemensamt medan småviltjakten får bedrivas enskilt på hela området. I området bedrivs jakt efter älg, rådjur och skogsfågel. Vid älgjakten 2018 var tilldelningen 1 vuxen älg och 2 kalvar. Jakträtten är upplåten till jaktvårdsområdet. Ny ägare kan delta i jakten från och med hösten 2019. Kontaktperson och jaktledare är John Möllerström, 070-293 39 26.

Rättsförhållande

Fastighet

HOFORS BERG 9:12

Ägare

Mattias Kennestad 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 18,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 20,0 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Summa: 20,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 607 000 kr
Åkermark 23 000 kr
Summa: 630 000 kr

Inteckningar

Det finns ett pantbrev uttaget på fastigheten med ett belopp om 300 000 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
026-24 82 51
070-624 82 51

Jag är intresserad av fastigheten Hästkällan och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning