Hästkullberget

Söder om Vansbro finns denna obebyggda skogsfastighet.
Areal: 24 ha
Kommun: Vansbro
Objektstyp: Skog
Prisidé: 725 000 SEK
Anbudsdag: 21/11 2019
Obebyggd skogsfastighet belägen vid Hästkullen söder om Vansbro. Total areal om 24,3 hektar varav dryga 22 är produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 2 500 m³sk. Enskild jakt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (12)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastighetens skogsmark finns en skogsbruksplan upprättad. Skogsbruksplanen är upprättad av Kenneth Andersson, Skogsstyrelsen i september 2018. Skogsbruksplanen har inte tillväxtberäknats ytterligare.

Av skogsbruksplanen kan utläsas att den produktiva skogsmarken är 22,4 hektar och har ett bedömt virkesförråd om 2 521 m³sk vilket ger ett medeltal om 113 m³sk per hektar. Fastighetens medelbonitet beräknas till 5 m³sk per år och hektar, tillväxten förväntas vara 114 m³sk under första tillväxtsäsongen. Fastigheten domineras av trädslaget gran, 86%. Se bifogad skogsbruksplan för mer info.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper.

Jakt

Jakten är enskild för närvarande. En ny ägare kan komma överens med och ingå i omkringliggande jaktlag.

Rättsförhållande

Fastighet

Vansbro Hästkullen 1:4

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 25,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 22,4 ha
Skogsimpediment 1,6 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Summa: 24,3 ha

Taxeringsvärde

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten är belägen i glesbygdsområde. En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Undantag för köpare som sedan minst 12 månader är folkbokförd i Vansbro kommun.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Senast inkomna fastigheter till försäljning