Hedemora Nås

Skog på Tillväxt. Gallringsskog 20-50 år. Jakt i jaktklubb. Fiske och kräftfiske i Dalälven.
Areal: 21 ha
Kommun: Hedemora
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 250 000 SEK
Anbudsdag: 6/11 2019
Skogsfastighet i Sydvästra Hedemora. Uppskattat virkesförråd 3 377 m³sk. Övervägande gallringsskog mellan 20-50 år. Nuvarande tillväxt 138 m³sk/år. Fastigheten ingår i Nås jaktlag.
Fastigheten har del i Husby-Hedemora FVOF med bl.a. fiske och kräftfiske i Dalälven.
Lämplig fastighet att starta sin skogliga verksamhet eller som tillskottsmark.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder (20)

Foto: Kenneth Skovshoved

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen ett skifte om totalt 20,4 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 3 377 m³sk, vilket motsvarar ca 166 m³sk/ha. Av trädslagen har tall 79 % av virkesförrådet medan gran har 12 % och lövträd har 9%. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,3 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 138 m³sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Inventeringen är gjord av Christer Carlsson, Svensk Skogsservice AB i augusti 2019

Jakt

Ingår i Nås jaktlag.
Ordförande Bengt Salåker, Hedemora.

Fiske

Fastigheten har del i Husby-Hedemora FVOF med bl.a. fiske i Hovran och kräftfiske i Dalälven.

Väg

Fastigheten har del i väg söder om fastigheten.
Utdebitering vid behov.

Rättsförhållande

Fastighet

Hedemora Nås 3:5

Ägare

Maja Greta Karlsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 20,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 20,4 ha
Impediment 0,6 ha
Summa: 21,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 515 000 kr
Skogsimpediment 2 000 kr
Summa: 517 000 kr

Inteckningar

Det finns två förkomna pantbrev om totalt 10 000 kr. Ansökan om dödning inskickad maj 2019. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Senast inkomna fastigheter till försäljning