Hemmingstorp

Fin fastighet i Hemmingstorp med 28 ha skog och 6 ha inäga. Kräftfiske i Toen.
Areal: 35 ha
Kommun: Aneby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 800 000 SEK
Anbudsdag: 28/10 2019
Hemmingstorp 1:2 är en trevlig skogsfastighet med god jakt och naturskönt läge strax öster om Viredaholms golfbana. Fastigheten är välskött och har produktiv skogsmark med hög bonitet. Total areal 35 ha varav 28 ha skogsmark och 6 ha inägomark. Därtill 2,9 ha vatten med tillhörande fiske, inklusive kräftfiske, i sjön Toen och Väggagölen. Virkesförråd ca 6 200 m3sk.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 41

Bilder (9)

Foto: Reidar Pettersson, Areal

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Bod/stuga

På fastigheten finns en trevlig mindre bod/stuga av trä med sticketak, belägen i fastighetens södra del. Byggnadsarea ca 12 m2.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Fastighetens jordbruksmark utgörs av ca 3 ha åker och 3 ha bete, och är ej upplåten. Med fastigheten följer inga stödrättigheter.

Skogsmark

En skogsbruksplan för fastigheten har upprättats av Sydved år 2015 och har noga reviderats med avverkning, tillväxt och skogsvårdsåtgärder för åren 2016, 2017, 2018 samt 2019. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas. Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 28,0 ha och virkesförrådet 6 171 m3sk. Trädslagsfördelning: tall 10 %, gran 74 % samt löv 16. Bonitet 8,9 m3sk/ha.

Köparen står risken för skador på skogen från kontraktsdagen. Köparen äger ej rätt till annan ersättning för eventuella skador uppkomna på skogen efter kontraktsdagen än utfallande ersättning från säljarens skogsförsäkring.

Jakt

Jakträtten är tillgänglig för köparen. Fastigheten erbjuder goda jaktmöjligheter på sedvanligt vilt såsom älg, rådjur, vildsvin, räv och hare. Fastigheten ingår i Olstorps älgjaktlag samt Aneby Älgskötselområde.

Fiske

Med fastigheten följer fiske i sjön Toen samt Väggagölen. Bra kräftfiske i Toen.

Rättsförhållande

Fastighet

Aneby Hemmingstorp 1:2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 37,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 28,0 ha
Inägomark 5,8 ha
Impediment 0,6 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 34,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 313 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Åkermark 94 000 kr
Betesmark 31 000 kr
Summa: 2 441 000 kr

Inteckningar

Med fastigheten följer 2 st penninginteckningar om totalt 435 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Fastighetsmäklare

Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Jag är intresserad av fastigheten Hemmingstorp och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning