Herr Assarsgården 4

Trevligt belägen gård, mellan Ullene och Floby i Falköpings kommun.
Areal: 15 ha
Kommun: Falköping
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 000 000 SEK
Fastigheten omfattar gårdscentrum med bostad, ekonomibyggnader och omkringliggande åker- och betesmark samt en anlagd damm. Därtill finns ca 11 ha bördig skogsmark som huvudsakligen utgörs av väletablerade granplanteringar. Herr Assarsgården 4 erbjuder trivsamt boende i lantlig miljö med möjligheten till mindre djurhållning eller annan verksamhet på de egna ägorna.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder (18)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Bostad i 1,5 plan med en ungefärlig boarea om 124 kvm enligt taxeringsinformationen. Byggnaden är uppförd på torpargrund med källardel, stomme av reglad plank och betongpannor på det brutna taket. Sedan år 2013 har bostaden renoverats med ny och tilläggsisolerad fasad, nya fönster, nytt värmesystem och nya ytskikt i hela markplan. Enskilt vatten från djupborrad brunn och enskilt avlopp. Avloppet är belagt med föreläggande om åtgärd. Fiber finns installerat.

Markplan rymmer entré till hall med trapp till övre plan. Rymligt kök med köksdel och matplats samt braskamin. Köksentré med avhägningsytor och trapp till källaren. Stort och helkaklat badrum med golvvärme. Här finns även tvättmaskinen placerad. I markplan finns även ett sovrum/tv-rum. Övre plan består idag av fyra mindre sovrum, hall och garderobsutrymmen. Detta våningsplan är ej renoverat mer än att fönstren är bytta till nya. Källardel bestående av matkällare.

Nuvarande ägare har angett följande årliga driftskostnader för bostaden. Kostnaderna redovisas i kr/år: Elkostnad ca 9 000 kr, (hushållsel), försäkring ca 3 000 kr (privat del), sophämtning ca 1 000 kr, sotning ca 1 600 kr samt slamsugning ca 1 000 kr. Sammanlagt uppgår de beräknade driftskostnaderna till ca 15 600 kr. Uppvärmningen sker med ved och kostnad för detta har ej beräknats då nuvarande ägare tagit ved från egen skog. Observera att uppgifterna baseras på nuvarande användning av bostaden och kan komma att förändras, beroende på köparens användning.

Ekonomibyggnader

Garage

Rejäl garagebyggnad som uppfördes år 2013 om ca 70 kvm. Byggnaden är indelat i två rum med bra takhöjd och vikportar, vilket ger möjlighet att ta in större fordon i garaget. I ett av rummen finns gårdens värmeanläggning som är en Baxi (30 kw)vedpanna med tillhörande ackumulatortank (3 000 l). Garaget står på gjuten platta med stomme och fasad i trä. På taket ligger tegelmönstrad plåt. Byggnaden är varmisolerad och värms upp med vattenburet system till radiatorer.

Ladugård

Äldre ladugårdsbyggnad med omlagt plåttak. Djurdelen har timrade väggar med äldre båsinredning som idag nyttjas för förvaring. Intill stalldelen finns ett hönshus samt ett pumprum. Vidbyggt äldre mjölkrum. Loge med körloge på trägolv och ovanliggande spannmålsmagasin. Övrig logdel används som förråd.
El är bortkopplad från ladugården.

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till ca 11,2 ha och finns fördelad i två områden med ca 4,2 ha i anslutning till gårdscentrum samt ett friliggande skifte om ca 7 ha väster om gården. Skogsmarken är huvudsakligen planterad år 2013 och utgörs idag av väletablerade granplanteringar, dock med ett kommande röjningsbehov. På vardera skifte finns ca 0,5 ha äldre gallringsskog av gran. Skogsmarken utmärker sig med sin goda bonitet, vilket det väl utvecklade dikessystemet bidrar till. Detta ger en huvudsakligen frisk skogsmark med bra vattenavrinning. På det västra skiftet finns ett blötare område med lövdominerad skog samt en grusbacke som även nyttjas till grustäkt för gårdsbehovet.

Virkesförråd Uppskattas till ca 300 m3sk/ha och utgörs till största del av gran. Bra drivningsförhållanden och tillgänglighet.

Till fastigheten finns även ett friliggande mosskifte om ca 0,6 ha som klassas som impediment. Detta finns ca 5 km norr om gårdscentrum.

Åker- och betesmark

Till fastigheten följer ca 2,3 ha åkermark enligt mätning på fastighetskartan. Marken är fördelad i tre mindre skiften på självdränerad fastmarksjord. Kring byggnationen finns även ca 1 ha betesmark.

Åkermarken är upplåten genom muntligt arrende till 2019-12-31. EU-stödrätter saknas till fastigheten.

Jakt och fiske

Jakträtten är fri för köparen på tillträdesdagen. Jakten bedrivs idag i Ullene-Åsaka jaktlag. På fastigheten finns en anlagd damm med möjlighet för nästa ägare att utveckla för kräftfiske eller liknande. Idag finns ej kräftor i dammen.

Rättsförhållande

Fastighet

FALKÖPING ULLENE-ÅSAKA 2:2

Ägare

Daniel Gustavsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 14,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 11,2 ha
Skogsimpediment 0,6 ha
Åkermark 2,3 ha
Betesmark 1,0 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 15,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 898 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Åkermark 112 000 kr
Betesmark 18 000 kr
Tomtmark 115 000 kr
Bostadsbyggnader 348 000 kr
Ekonomibyggnader 31 000 kr
Summa: 1 525 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 1 080 000 kr

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0500-41 09 10
070-891 27 91

Jag är intresserad av fastigheten Herr Assarsgården 4 och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning