Hinneryd Hundsjöliden

Rejäl skogsfastighet med 1 km strand, fritidsboende nära sjö, 4 750 m3sk virke, jakt och fiske.
Areal: 90 ha
Kommun: Markaryd
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 500 000 SEK
Fastigheten Markaryd Hinneryd 1:11 utbjudes till försäljning. Rejäl och attraktiv skogsfastighet med areal om totalt ca 90 ha och ca 1 km strandrätt. Trevligt fritidsboende med två stugor, privat och naturskönt strandnära läge strax intill Hundsjön. Produktiv skogsmark ca 50 ha av god bonitet. Bedömt virkesförråd ca 4 750 m3sk inkl. 2018 års volymtillväxt. Myrimpediment och övrig mark tillkommer. Jakt- och fiskerätt. Fastigheten är belägen ca 15 km väster om Traryd. Öppen budgivning, utgångspris: 4,5 milj. SEK.

För visning av fastighetens byggnation vänligen kontakta undertecknad fastighetsmäklare för bokning av enskild visning.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljungby
Storgatan 3
341 43   Ljungby
Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0733-44 02 04

Bilder (41)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Hundsjöliden, stuga 1

Uppskattad byggnadsarea ca 25 kvm. Nybyggnadsår ej känt, löpande underhållen sedan byggåret. Byggnaden används idag som fritidsboende, även lämplig till exv. jaktbostad. 1-plansbyggnad med trästomme, stengrund, sadeltak av korrugerad plåt, takavvattningsdetaljer, plåtklädd skorsten med huv, fasad av rödfärgad stående locklistpanel med vita detaljer samt 2-glasfönster. Entré på framsidan. Lucka till vind på ena kortsidan. Byggnaden innehåller ett fräscht och ombonat bostadsutrymme, öppet avdelat med två ytor (allrum med kamin samt pentry med vedspis, köksinredning och diskbänk).
Uppvärmning genom kamin och vedspis. Eldstäderna med rökgångar erfordrar sotning och godkänd brandskyddskontroll av Skorstensfejarmästare före eldning.
Enskilt vatten via grävd vattenbrunn med ny handpump på gårdsplanen. Kvalitet/kvantitet ej känd. För närvarande ingen anslutning av elektricitet, vatten och avlopp. Torrklosett belägen i stuga 2.

Hundsjöliden, stuga 2

Uppskattad byggnadsarea ca 25 kvm. Nybyggnadsår ej känt, löpande underhållen sedan byggåret. Byggnaden används idag som förråd och kan även nyttjas som fritidsboende/jaktbostad. 1-plansbyggnad med trästomme, stengrund, sadeltak av korrugerad plåt, takavvattningsdetaljer, skorsten, fasad av rödfärgad stående locklistpanel med vita detaljer samt 2-glasfönster. Entré på framsidan. Lucka till vind på ena kortsidan. Byggnaden innehåller ett bostadsutrymme med underhållsbehov (allrum med kamin).
Uppvärmning genom kamin. Eldstaden med rökgång erfordrar sotning och godkänd brandskyddskontroll av Skorstensfejarmästare före eldning.
Enskilt vatten, se stuga 1 ovan. För närvarande ingen anslutning av elektricitet, vatten och avlopp. Torrklosett och vedbod finns i byggnaden.

Tomtmark

Tomtmark 4 000 kvm enligt fastighetstaxering gemensam för stuga 1 och 2. Större delen av tomten utgör f.d. inägomark som en fin glänta i skogen. Enskilt, ostört och högt belägen naturtomt omgärdad av äldre lövträd varibland bok och kastanj. Farbar bilväg finns fram till tomtplatsen. Stora rekreationsvärden med sjöutsikt genom bokskog i slänt ned mot Hundsjön.

Skogsuppgifter

Över fastigheten finns en nyupprättad skogsbruksplan av JABA Skog, planläggare Joakim Ahlberg, april 2018. Se även bilagt utdrag ur skogsbruksplanen. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till ca 49,9 ha och dess virkesförråd till ca 4 489 m3sk. Under planperioden beräknas tillväxten till ca 258 m3sk per år. Beaktat 2018 års volymtillväxt bedöms fastighetens virkesförråd till ca 4 750 m3sk (medeltal ca 95 m3sk/ha). Medelboniteten anges till 7,0 m3sk/ha och år. Trädslagsfördelning 30 % tall, 62 % gran, 5 % bok, 3 % björk och < 1 % lärk. Areal gallringsskog G1 uppgår till ca 23,6 ha. Areal röjningsskog R2, som på sikt kommer att växa in i gallringsskog G1, uppgår till ca 17,7 ha. Areal föryngringsavverkningsskog S1 och S3 uppgår till ca 7,1 ha. Övrig skogsareal, ca 1,5 ha, utgörs av K2- och R1-skog. Det finns ingen kalmark K1 på fastigheten.
Fastigheten består av ett sammanhängande skogsskifte med tillgänglighet via skogsbilvägar som resulterar i korta drivningsavstånd. Den produktionsinriktade skogsmarken är grandominerad med välslutna bestånd och etablerade föryngringar. Medelboniteten är god vilket borgar för god tillväxt, långsiktig avkastning och bra värdeutveckling för skogsmarken.

Myrimpediment

Inom fastigheten finns ca 25,9 ha myrimpediment enligt skogsbruksplanen.

Biotopskyddsområde

Inom fastigheten finns ca 13,1 ha biotopskyddsområde enligt skogsbruksplanen (avdelning 8). Biotopskyddet avser s.k. äldre naturskogsartade skogar. Skogsbruk har upphört inom arealen, däremot består jakträtten.

Jakt

Den omväxlande jaktmarken håller mycket fina viltbiotoper och erbjuder spännande jakttillfällen efter bl.a. älg, vildsvin och rådjur. Jakträtten på fastigheten är fri att disponera för köparen från och med 2020-07-01, se punkten ”Servitut/nyttjanderätter” nedan.
Enligt Länsstyrelsen innefattas fastigheten i Hinneryds Nordvästra Älgskötselområde.

Fiske

Fastigheten har ca 1 km strand mot Hundsjön. Goda båtplatsmöjligheter erbjuds. Från tomtplatsen finns en anlagd väg ända ned till stranden.

Till fastigheten hör fiskerätt (andel i samfällt fiske) i Hundsjön, Hundsjöbäcken, Torlandsbäcken och Lövingsbäcken, se punkten ”Samfälligheter m.m.” nedan.
Fastigheten berörs även av Vänneåns fiskevårdsområde (akt 07-FV5/78). För vidare information om fiskevårdsområdet, se följande hemsida:
http://www.ifiske.se/fiske-vannean-grysshultasjon-vannesjon-och-ljungsjon.htm

Kort om omgivningarna m.m.

För vidare samhällsinformation, se Markaryds kommuns hemsida: www.markaryd.se

Försäljningsobjektet har närhet till bl.a. Traryd (ca 15 km), Markaryd (ca 30 km), Älmhult (ca 40 km), Laholm (ca 40 km), Ljungby (ca 50 km), Halmstad (ca 55 km) och Örkelljunga (ca 60 km). Med bil till/från Helsingborg tar det ca 1 timme (avstånd ca 115 km).

Rättsförhållande

Fastighet

Markaryd Hinneryd 1:11

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 49,9 ha
Impediment 25,9 ha
Inägomark 0,5 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Övrigmark 13,1 ha
Summa: 89,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 113 (Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr), taxeringsvärde år 2017
Summa: 2724000 kr

Inteckningar

Fastigheten är f.n. samintecknad med annan fastighet, som ej ingår i försäljningen, till ett totalt belopp om 3 940 000 SEK. Ansökan om dödning och nyinteckning kommer att inlämnas till Lantmäteriets Fastighetsinskrivning, varpå fastigheten Markaryd Hinneryd 1:11 på tillträdesdagen överlåts med en penninginteckning om 3 000 000 SEK (ett datapantbrev). Ovanstående penninginteckning kan ny ägare nyttja vid ev. belåning. Någon penninginteckning följer ej i det fall köparen avser att fastighetsreglera Markaryd Hinneryd 1:11 till tidigare ägd fastighet.
För vidare information, se prospekt.

Försäljningssätt

För vidare information, se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0372-440 20
0733-44 02 04

Jag är intresserad av fastigheten Hinneryd Hundsjöliden och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning