Höghult

Mindre skogsfastighet med hög bonitet och 3 800 m3sk.
Areal: 30 ha
Kommun: Tibro
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 500 000 SEK
Anbudsdag: 13/12 2019
I Höghult, nordost om Tibro, saluförs en skogsfastighet som omfattar sammanlagt ca 30 ha fördelat på drygt 25 ha skog och 5 ha betesmark.
Fastigheten håller ett virkesförråd på 3 800 m3sk och erbjuder bördiga marker med en bonitet som uppgår till 10,8 m3sk.
Virkesförrådet består till lika delar av barrskog och lövskog.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder (20)

Foto: Kristian Strandell

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsfastighet med 25,3 ha produktiv skogsmark med mycket bra bonitet beläget i Höghult, norr om Fagersanna. Skogsmarken utgörs i huvudsak av slutavverkningsmogna blandbestånd samt planterad kalmark.
Medelboniteten har bedömts till mycket höga 10,8 m3sk och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 76 m3sk/år. Virkesförrådet har uppskattats till 3 804 m3sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på 150 m3sk/ha. Av virkesförrådet utgör 49 % gran, 1 % tall, 10 % björk, 37 % asp samt 3 % al.
Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 3 200 m3sk, i huvudsak föryngringsavverkning. Alldeles nyligen gjordes ev omplantering av ca 11 000 plantor på avdelning 9. Se vidare i bifogad skogsbruksplan upprättad i november 2019.

Betesmark

Fastigheten omfattar knappt 5 ha naturbetesmark varav ca 4,6 ha är stödberättigande. Marken är muntligt utarrenderad till och med 2020-12-31. Arrendeavgiften uppgår till 3450 kr/år.

Jakt

Jakten är tillgänglig köparen vid tillträdesdagen. God tillgång på älg, rådjur och vildsvin i området.

Ekonomibyggnad

På fastigheten finns en äldre ekonomibyggnad. Byggnaden har plåttak med trästomme. Ingen städning kommer att utföras.

Rättsförhållande

Fastighet

TIBRO HÖGHULT 1:3

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 25,3 ha
Inägomark 4,9 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 30,3 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är samtaxerad med andra fastigheter och saknar därför taxeringsvärde.

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 3 999 kr

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0511-821 90
070-607 37 13

Senast inkomna fastigheter till försäljning