Hökmora

I Hökmora med stor andel gallringsskog, 37 ha produktiv skogsmark och 7 131 m3sk.
Areal: 42 ha
Kommun: Norberg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 950 000 SEK
Anbudsdag: 7/3 2018
Nu ges möjligheten att förvärva ett skogsskifte om 42 ha i Hökmora. Objektet är del av fastigheten Norberg Hökmora 7:1 och har 37,1 ha produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om 7 131 m3sk. Objektet har en stor andel gallringsskogar där underröjningar redan är utförda. Området präglas av skogsmark med goda förutsättningar för självföryngrad tall och god tillväxt. Detta är utmärkt tillfälle att utöka sitt befintliga innehav eller skaffa sig ett eget skogsskifte. Objektet ligger i glesbygdsområde varför förvärvstillstånd erfordras.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Västerås
Kopparbergsvägen 10, plan 18
722 13   Västerås
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder (6)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Nu ges möjligheten att förvärva ett skogsskifte om 42 ha i Hökmora. Objektet är del av fastigheten Norberg Hökmora 7:1 och har 37,1 ha produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om 7 131 m3sk. Objektet har en stor andel gallringsskogar där underröjningar redan är utförda. Området präglas av skogsmark med goda förutsättningar för självföryngrad tall och god tillväxt. Detta är utmärkt tillfälle att utöka sitt befintliga innehav eller skaffa sig ett eget skogsskifte. Objektet ligger i glesbygdsområde varför för förvärvstillstånd erfordras.

Nyckelbiotoper

Det finns inga kända nyckelbiotoper på objektet. Avdelning 2 i skogsbruksplanen är avsatt som NO, denna avdelningen är klassad som mark med höga naturvärden av Skogsstyrelsen. Källa: Skogens Pärlor.

Jakt

Jakten på objektet är utarrenderad. Uppsägningstiden på arrendet är 3 månader för vardera part. Objektet ingår i Hökmora Viltvårdsområde. Förutom de vanliga småviltarterna förekommer älg och kronhjort i området.

Lantmäteriförättning

Det salubjudna objektet avser del av fastighet varmed marken företrädesvis förvärvas genom fastighetsreglering intill närliggande fastighet eller genom avstyckning. Förvärvaren svarar för kostnader i samband med lantmäteriförrättning.

Rättsförhållande

Fastighet

Norberg Hökmora 7:1, del av

Ägare

Leif Gunnar Norström 1/1

Taxeringsvärde

För mer information se prospekt.

Förvärvstillstånd

Objektet ligger i glesbygdsområde vilket erfordrar förvärvstillstånd för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Fastighetsmäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 41
070-650 40 83

Jag är intresserad av fastigheten Hökmora och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning