Hult

Mellan Mariannelund och Karlstorp. 90 ha skog med 9 700 m3sk och bra tillväxt.
Areal: 100 ha
Kommun: Eksjö
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 250 000 SEK
Anbudsdag: 13/9 2018
Eksjö Hult 1:4, 1:10 om totalt ca 100 ha utgör en välarronderad skogsfastighet bestående av ett större och ett mindre skogsskifte belägna i anslutning till Hults By i östra delen av Eksjö kommun. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till ca 90 ha och inägomarken till ca 8 ha. Skogen består till stora delar av växtlig gallringsskog vilket kommer generera en god volym- och värde-tillväxt. Virkesförrådet uppskattas till ca 9 700 m3sk varav ca
3 000 m3sk S1 skog och ca 5 000 m³sk G1 skog. Till fastigheten hör enklare maskinhall. Jakträtt följer!

Fastigheten är belägen ca 7,5 km söder om Mariannelund samt ca 7 km norr om Karlstorp.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vetlanda
Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder (18)

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Maskinhall

Enklare maskinhall i trä med plåttak och grusgolv. Öppen framsida med skjutport. Byggnadsarea ca 21 m x 6 m. Ej el eller vatten.

Bod

Enklare/äldre bod. Byggnadsarea ca 2 m x 2 m. Ej el eller vatten.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Den öppna marken uppgår till 8,3 ha enligt skogs-
bruksplanen klassad som inäga/åker. Enligt fastighets-taxeringen uppgår åkermarken till 2 ha och betes-marken till 8 ha. Marken är muntligt upplåten till 2018-12-31. Inga stödrätter följer Fastigheten. Eventuell ersättning för perioden fram till 2018-12-31 tillfaller Säljaren.

Skogsmark

Hög andel skog på tillväxt. På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad maj 2018 av Areal, Claes Arvidsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 89,8 ha med ett aktuellt virkesförråd om 9 718 m³sk, motsvarande 108 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är tall 32 %, gran 48 % samt löv 20 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 7 m³sk/ha och år och årlig tillväxt är beräknad till ca 500 m³sk med hänsyn tagen till föreslagna åtgärder.
Av virkesförrådet utgör S1 skog ca 3 000 m³sk. Stor andel skog i huggningsklass G1, 37,5 ha och ca 5 000 m³sk. All skogsmark ligger väl samlad i ett större samt ett mindre näraliggande skiften. Ett väl utbyggt och underhållet vägnät finns på fastigheten och gränserna är till stora delar väl markerade.

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta.

Jakt

Jakten är tillgänglig för ny ägare från tillträdesdagen. Fastigheten ingår i större älgjaktslag.

Övrigt

Risvälta belägen i betesmarken följer ej fastigheten. Kommer avlägsnas så snart som möjligt.

Rättsförhållande

Fastighet

Eksjö Hult 1:4, 1:10

Ägare

Pia Molinder Eklöf 1/2
Michael Molinder Eklöf 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 100,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 89,7 ha
Inägomark 8,3 ha
Väg och kraftledning 1,2 ha
Övrigmark 0,9 ha
Summa: 100,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 4 176 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Åkermark 44 000 kr
Betesmark 63 000 kr
Ekonomibyggnader 90 000 kr
Summa: 4 379 000 kr

Inteckningar

Det finns fyra penninginteckningar om totalt 2 184 000 kr. Fastigheterna är samintecknade.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Mäklarassistent

Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Jag är intresserad av fastigheten Hult och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning