Hult

Budgivning pågår!
Fint gårdscentrum, 37 ha produktiv skogsmark och 34 ha inägomark.
Areal: 79 ha
Kommun: Ydre
Objektstyp: Gård
Prisidé: 11 500 000 SEK
Anbudsdag: 14/5 2018
Med ostört läge längst in på vägen ligger gården Hult, med en fantastisk utsikt över Västra Lägern. Båda bostäderna har sjöutsikt med kvällssol. Markerna är sluttande ned mot sjön och består av 37 ha skog, 18 ha åkermark och 16 ha betesmark. Området erbjuder ett rikt friluftsliv med jakt och fiske. Fastigheter som Hult kommer sällan ut på öppna marknaden, så detta är en chans att förvärva ett riktigt guldkorn.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Linköping
Gumpekullavägen 8
582 78   Linköping
Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Bilder (15)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Uppförd i stomme av timmer med rappad fasad på källargrund under tak av betongtegel. Boytan uppgår till 182 kvm enligt taxeringen. Nedre plan fördelas på kök, två rum, hall och badrum. Övre plan fördelas på hall, tre sovrum och badrum. Kamin och köksspis i köket samt en köksspis på övre plan. Källaren rymmer tvättstuga/pannrum, dusch och fyra rum. Vattenburen uppvärmning kopplat till en Termia värmepump från 2010 med sjövärmeslinga. Vatten tas från grävd källa eller från sjön. Enskilt avlopp. Huset renoverades 2010. På senare år har en mindre tillbyggnad med uteplats uppförts. På tomten finns en carport med yttermåtten 10 x 6,9 meter.

Sjöstugan (Hult 1:2)

Uppförd i stomme av trä med brädfodrad fasad på källargrund under tak av betongtegel. Boytan uppgår till 113 kvm enligt taxeringen. Nedre plan fördelas på kök, grovkök, rum, hall och badrum. Övre plan fördelas på hall, tre sovrum och badrum. Källaren rymmer pannrum samt fyra rum. Vattenburen uppvärmning kopplat till en Nibe värmepump från 2016 med sjövärmeslinga. Vatten är gemensamt med mangårdsbyggnaden. Enskilt avlopp. Har tidigare hyrts ut som korttidsboende. På tomten finns ett garage med yttermåtten 6,2 x 5,3 meter.

Småstugor

Tre småstugor vid strandlinjen. Enklare standard men el och sommarvatten finns indraget.

Ekonomibyggnader

Nybygget

Uppförd 2016 i stomme av trä med brädfodrad fasad på gjuten platta. Nybyggt köttdjurstall med yttermåtten 30 x 12,4 meter, utvändigt foderbord och gödsellagun. Vatten och el finns. Förprövning har inte skett.

Stolplada

Uppförd med stomme av telefonstolp på mark med brädfodrad fasad under tak av plåt. Byggnaden har yttermåtten 27 x 12 meter.

Magasin

Uppförd i timmer på stenfot under tak av plåt. Byggnaden har yttermåtten 12 x 6,2 meter.

Ladugård

Uppförd i trä med brädfodrad fasad på stenfot/platta under tak av plåt. Byggnader har yttermåtten 38 x 12 meter och rymmer förvaringsutrymmen samt en lägenhet. Lägenheten rymmer kök, fyra rum, wc/dusch och tvättstuga. Vatten är gemensamt med mangårdsbyggnaden. Enskilt avlopp.

Garage

Uppförd i sten på gjuten platta under tak av plåt. Byggnader har yttermåtten 7 x 5,6 meter.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt SAM-ansökan 2017 uppgår åkermarken till 18,43 ha och betesmarken till 16,62 ha. Stödrätter finns. Eko-godkänt. Extra stöd finns för betesmarken.

Skogsmark

Skogsbruksplanen upprättades 2017 av Smålands Gårdar. Den produktiva skogsmarken uppgår till 37 ha och virkesförrådet till 4 186 m3sk eller 113 m3sk per ha. Trädslagsfördelningen är grandominerad och fördelar sig på 74 % gran och 26 % löv. Medelboniteten beräknas till 9,3 m3sk per ha och tillväxten anges för närvarande till ca 260 m3sk per år. I gallringsmogen ålder finns ca 3 700 m3sk. Avd. 15 kommer ej planteras, återbeskogningsansvaret övergår till köparen.

Jakt och fiske

Jakten är fri för ny ägare på tillträdesdagen. I markerna förekommer älg, vildsvin och rådjur samt övrigt småvilt. Fiskerätt i Västra Lägern. I sjön finns signalkräftor och övrig insjöfisk. Fastigheten ingår Västra Lägerns fiskevårdsområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Ydre Hult 1:1, 1:2

Ägare

Olle Ek dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 80,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 37,0 ha
Väg och kraftledning 1,4 ha
Inägomark 37,2 ha
Övrigmark 3,8 ha
Vatten 45,8 ha
Summa: 125,2 ha

Taxeringsvärde

För information om fastigheternas respektive taxeringsvärden se prospekt.

Inteckningar

I Hult 1:1 finns ett pantbrev till ett värde av 1 461 000 kr och i Hult 1:2 finns ett pantbrev till ett värde av 200 000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för juridisk person och för fysisk person som ej är bosatt inom glesbygdsområde iYdre kommun.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 04
070-606 91 53

Jag är intresserad av fastigheten Hult och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning