Hulu

Fd soldatorpet Målehalla med 15 skog och 2 ha bete. En trevlig gård med möjligheter.
Areal: 28 ha
Kommun: Nässjö
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 000 000 SEK
Anbudsdag: 17/9 2018
Visning:
7/9 kl 15:30-16:30
Vänligen anmäl ert deltagande.
Barkeryds-Hulu 1:11, eller som den benämnts i gamla tider – Målehalla, är fastigheten för dig som söker en gård med ostört läge, jakt och lite skogsbruk. Ursprungligen har fastigheten varit soldattorp under Hulu by, och har en totalareal om 28 ha varav 3 ha jordbruksmark, 10 ha mosse samt 15 ha skogsmark. Virkes-förråd 2 700 m3sk. Byggnaderna består av ett trevligt mindre bostadshus, gäststuga, ladugård samt garage. På fastigheten finns också en mindre damm.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 41

Bilder (23)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

En trevlig mangårdsbyggnad med förhållandevis enkel standard. Troligen uppförd på 1800-talet och renoverad/inredd med övervåning på 1930-talet. Uppförd i 1½-plan med torpargrund. Boyta 70 m2 enligt fastighetstaxeringsuppgifter. Stomme och fasad av trä. Tegeltak. Uppvärmning med direktel. Sommarvatten samt avlopp till ny avloppsbrunn (2016). Befintliga eldstäder har ej sotats regelbundet varför de måste kontrolleras innan de kan användas.

Nedre plan: Hall/entré. Äldre kök med elspis, kyl/sval samt öppen spis. Badrum med wc/dusch samt varmvattenberedare. Vardagsrum med vedkamin. Farstukvist.

Övre plan: Mindre hall. Två sovrum varav ett med gjutjärnskamin. Två snedgarderober.

Gäststuga

Mindre byggnad med en byggnadsarea om ca 12 m2. Utgörs av ett rum med pentry, vedkamin samt direktel. Uteplats. Stomme och fasad av trä. Plåttak. Källare med pumpautomat för bostadshusets vatten-försörjning. Stensatt vattenbrunn strax utanför byggnaden.

Energideklaration

Energideklaration kommer ej att upprättas då bostadshuset används som fritidsbostad.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Ladugård uppförd av trä med plåttak. Byggnadsarea ca 80 m2. Utgörs av äldre djurdel samt logedel. En vattenbrunn finns i anslutning till ladugården med sämre vattentillgång enligt ägaren.

Garage

Byggnad av trä med plåttak. Byggnadsarea ca 25 m2.

Utedass

Enkel byggnad av trä med papptak.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Fastighetens jordbruksmark utgörs av ca 2 ha bete. Marken har inte brukats under senare år.

Skogsmark

En skogsbruksplan för fastigheten har upprättats av Bo Thulin, Thulin Teamwork i augusti 2018. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas. Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 14,8 ha och virkesförrådet 2 744 m3sk. Trädslagsfördelning: tall 21%, gran 62 % samt löv 17 %. Bonitet 6,2 m3sk/ha.

Köparen står risken för skador på skogen från kontraktsdagen. Köparen äger ej rätt till annan ersättning för eventuella skador uppkomna på skogen efter kontraktsdagen än utfallande ersättning från säljarens skogsförsäkring.

Jakt

Jakträtten står till köparens förfogande. Älgjakten ingår i Hulu älgjaktlag innevarande jaktsäsong.

Rättsförhållande

Fastighet

NÄSSJÖ BARKERYDS-HULU 1:11

Ägare

Bo Johansson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 28,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 14,8 ha
Impediment 0,2 ha
Myr/kärr/mosse 9,9 ha
Inägomark 3,0 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 28,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 831 000 kr
Skogsimpediment 44 000 kr
Betesmark 20 000 kr
Tomtmark 134 000 kr
Bostadsbyggnader 296 000 kr
Ekonomibyggnader 24 000 kr
Summa: 1 349 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns 3 penninginteckningar om totalt 282 000 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Jag är intresserad av fastigheten Hulu och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning