Jällån

Lättillgängligt skogsskifte söder om Vansbro.
Areal: 63 ha
Kommun: Vansbro
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 075 000 SEK
Anbudsdag: 18/5 2018
Möjlighet att förvärva ett stycke lättillgänglig mark för framtiden. Fastigheten består av ett område som delas av riksväg 26, beläget ca 11 km söder om Vansbro i Dalarna. Den totala arealen uppgår till ca 64 hektar varav den produktiva skogsmarken är ca 50 hektar med ett bedömt virkesförråd om ca 3 600 m³sk. Den förväntade tillväxten är ca 150 m³sk per år.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (8)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastighetens skogsmark finns en skogsbruksplan upprättad i mars år 2015 av Ove Matsson. Skogsbruksplanen har räknats fram med två års teoretiskt tillväxt samt ajourförts med uppgifter om utförda åtgärder. Den årliga tillväxten är ca 150 m³sk vilket motsvarar ca 4% av det befintliga skogskapitalet. Enligt planen finns 50 ha produktiv skogsmark med ett bedömt virkesförråd om ca 3 600 m³sk.

Nyckelbiotoper

Det finna inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på området. Enligt skogsbruksplanen finns tre avdelningar med målklassen NO.

Jakt

Jakten är för närvarande upplåten till Morns Jaktklubb. Kontakta Lars Liss för mer information, 070-245 41 89.

Fiske

Fastigheten ligger inom Järna fiskevårdsområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Vansbro Morn 50:1

Ägare

Lars Hasselberg, dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 64,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 50,1 ha
Skogsimpediment 11,1 ha
Väg och kraftledning 3,3 ha
Summa: 64,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 632 000 kr
Skogsimpediment 57 000 kr
Summa: 689 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Vansbro kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 3 700 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Senast inkomna fastigheter till försäljning