Jära

Vackert läge intill Nissan. Enklare byggnader, öppen mark och lite skog.
Areal: 14 ha
Kommun: Jönköping
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 750 000 SEK
Visning:
25/10 kl 16:00-17:30
Vänligen anmäl ert deltagande.
I lantlig och vacker omgivning strax väster om Jönköping ligger denna gård i byn Västra Jära. Ett naturskönt läge med byggnader, åker- och betesmark och lite skog. Nissan som rinner genom fastigheten bidrar med vackra vattenmiljöer och skapar samtidigt praktisk vattenförsörjning till djurhållning. Här finns förutsättningar att på ett bekvämt avstånd in till stan skapa en trevlig boendemiljö med möjlighet till djurhållning. Antingen genom att bygga på befintligt byggnadsbestånd eller uppföra nya byggnader.

Försäljningsobjektet utgörs av ett område som efter avstyckning kommer att omfatta byggnader, öppen jordbruksmark samt lite skogsmark, totalt ca 14 ha. Byggnaderna utgörs av två mindre bostadshus, en äldre ladugård och uthus, äldre byggnad utmed Nissan samt en fritidsstuga. Samtliga byggnader är i ett enkelt skick.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Bilder (19)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnader

Byggnaderna utgörs av två bostadsbyggnader med en taxerad boyta om 71 m2 respektive 49 m2. Uppförda i början av 1970-talet i reglad stomme och med tak av plåt. Byggnaderna har en enkel standard och är i behov av renovering.

Uppvärmning med direktverkande el. Enskilt vatten från djupborrad brunn. Uttjänad avlopps-anläggning till äldre trekammarbrunn. Vatten och el är för närvarande ej inkopplat till byggnaderna.

Bostadsbyggnaderna inrymmer allrum, några sovrum samt enklare köksdel.

Energideklaration

Energideklaration kommer ej att upprättas.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Ladugårdsbyggnad i trä med takbeklädnad av aluminiumplåt. Den gamla fähusdelen är utrymd och byggnaden har av förre ägaren använts som verkstadslokal. Intill ladugården ligger ett uthus/förrådsbyggnad.

Övriga byggnader

- Mindre sommarstuga i enkelt skick.
- Äldre byggnad utmed Nissan

Skog och mark

Åker- och betesmark

Den jordbruksmark som ingår i försäljningen kommer att uppgå till c:a 9 ha åker- och betesmark och utgörs av vackra naturbeten samt åkermark, se kartskisser nedan. Marken är idag muntligen upplåten till arrendator t.o.m. 2018-12-31. Med fastigheten följer inga stödrätter.

Jakt

Fastighetens jakträtt står till köparens förfogande fr.o.m. 2019-07-01.

Vägar

Fastigheten har servitutsrätt på framfartsväg söderifrån från allmänna vägen. Fastigheten kommer i samband med lantmäteriförrättning tillskrivas servitutsrätt att använda skogsväg från gårdscentrum norrut mot rv 40.

Rättsförhållande

Fastighet

JÖNKÖPING JÄRA 1:7, 2:3

Ägare

Sveaskog Förvaltnings AB 1/1

Taxeringsvärde

Befintliga taxeringsvärden på den del som skall försäljas är enligt följande: Tomtmarksvärde, 370 000 kr Bostadsbyggnadsvärde, 446 000 kr Ekonomibyggnad, 66 000 kr Öppen mark och skog c:a,  25 000 kr/ha

Inteckningar

Försäljningsobjektet överlåtes fritt från penninginteckningar.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Jag är intresserad av fastigheten Jära och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning