Jonsbyn

Rymligt boende. Möjlighet till fritidsjordbruk. Skog och jakt.
Areal: 63 ha
Kommun: Karlstad
Objektstyp: Gård
Prisidé: 5 800 000 SEK
Anbudsdag: 20/9 2018
Visning:
8/9 kl 14:00-15:00
Samlad gårdsmiljö med utsikt över Acksjön. Rymligt boende med möjlighet till fritidsjordbruk, skogsbruk och jakt. Fastigheten består av 57 hektar skog och fem hektar åker och är belägen strax norr om Molkom i Karlstad.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-693 20 10

Bilder (25)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostad och ekonomibyggnader med anor från 1700-talet med utsikt över Acksjön. Den rymliga bostaden är uppförd i två plan på hel källare med en tillbyggnad i ett plan. Värme från en ytjordvärmeanläggning installerad 2007, vatten från grävd brunn och avlopp till en trekammarbrunn utan infiltration. Bostaden är fiberansluten. Boytan är 200 kvm enligt fastighetslängden.

Bottenvåningen är inredd med kök, vardagsrum, sovrum, hall, pannrum och badrum. Tillbygget rymmer en hall, tvättrum, sovrum och wc. Den övre våningen består av en hall, kök, sovrum, vardagsrum, wc och balkong. I källaren finns förråd, dusch och bastu.

Energideklaration

Energideklaration har ej utförts.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

Flera historiskt intressanta bodar, uthus, jordkällare och en ladugård i en attraktiv gårdsmiljö. Maskiner och redskap följer med köpet.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Cirka fem hektar åkermark lämplig för vallodling eller bete. Stödrätter för motsvarande areal följer med köpet.

Skogsmark

57 hektar produktiv skog med en medelbonitet på 7,3 m3sk per ha och virkesförråd 12 200 m3sk. Skogen är grandominerad och en stor del återfinns i åldrarna 50-90 år.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper.

Jakt

Jakten bedrivs i Hulteby-Jonsbyns VVO. Aktuell sektion utgör cirka 2 400 hektar för älg- och småviltsjakt. Fastigheten ger två jakträtter.

Rättsförhållande

Fastighet

KARLSTAD JONSBYN 1:28

Ägare

Märta Jansson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 60,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 57,0 ha
Impediment 0,2 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Inägomark 4,8 ha
Övrigmark 1,0 ha
Summa: 63,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 953 000 kr
Skogsimpediment 10 000 kr
Åkermark 85 000 kr
Tomtmark 115 000 kr
Bostadsbyggnader 560 000 kr
Ekonomibyggnader 116 000 kr
Summa: 3 839 000 kr

Inteckningar

Det finns penninginteckningar på sammanlagt 145 000 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 44
070-693 20 10

Fastighetsmäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Jag är intresserad av fastigheten Jonsbyn och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning