Jordal

Skogsfastighet med 6,5 ha åker. Maskinhall med verkstad ingår i försäljningen.
Areal: 93 ha
Kommun: Stenungsund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 995 000 SEK
Anbudsdag: 31/5 2018
Trevlig skogsfastighet i ett mycket vackert skogs och jordbruks-landskap på kanten till Svartedalens rofyllda och vidsträckta skogar. Fastigheten har del i flera sjöar och ligger helt utan påverkan av större vägar och andra störningar. Skogsbilväg rakt in i skogsskiftet gör fastigheten lättillgänglig och lättskött och för den som så önskar bjuder fastigheten på fina och varierande jaktmöjligheter. Till fastigheten hör en välbyggd och välskött verkstad/maskinhalls- byggnad en förrådsbyggnad och en carport. Till fastigheten hör också 6,5 ha bra och dränerad åkermark. Med sin belägenhet ca
45 km från Göteborg och ca 13 km från Stenungssund finns det mesta inom ett behagligt pendlingsavstånd.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Uddevalla
Ödsmål 230
459 94   Ljungskile
Torbjörn Mellin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-355 50 01

Bilder (13)

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Maskinhall med verkstad

Mycket välbyggd och välskött verkstad/maskinhalls om ca 188 kvm. Byggår 2002. Gjuten platta på mark. Trästomme, träklädsel och plåttak.

Verkstadsdel
Av de ca 188 kvm är ca 60 kvm en isolerad verkstadsdel med värme. Högt sittande två-glas fönster (ej öppningsbara) Invändigt klätt med råspont. Garageport om ca 2,35 x 2,35 m och gångdörr till verkstadsdelen och till maskinhallsdelen. Förberett för vatten och avlopp. Uppvärmning med direktverkande el element.

Halldelen
Resterande del är idag en ouppvärmd garage/halldel, väggarna är isolerade, endast innertaket återstår att isolera. Gjuten platta med golvbrunnar. Väggarna invändigt klädda med råspont, högt sittande två-glas fönster (ej öppningsbara). Två stora portar om ca 4,60 x 3,50 m.

Förråd

Välbyggt förråd med byggytan ca 5 x 4 m. Byggår 2002. Gjuten platta på mark, trästomme, träklädsel och plåttak. Byggnaden är varm isolerad och invändigt klädd med råspont.

Carport

Välbyggd carport med byggytan ca 7 x 4 m. Byggår 2004. Betongplatta på mark, trästomme, träklädsel och plåttak.

Övriga byggnader

Containrar. På fastigheten i ganska nära anslutning till ekonomibyggnaderna finns en grusad plan med två containrar uppställda. Dessa har används som förråd. Den ena är isolerad och i ok skick. Den andra är i ganska dåligt skick.

Skog och mark

Åker- och betemark

Ca 6,5 ha bördig och lättbrukad åkermark i öppet och soligt läge. Åkermarken är väldränerad och systemtäckdikad 1982. (Se täckdikeskarta på areal.se)

EU-Stöd

Till fastighetens åkermark hör ca 6,5 stödrätter. Fastigheten ligger i Kompensationsområde 11.

Skogsmark

Fastighetens skogsmark är välskött och har en mycket vacker natur med flera egna sjöar och del i andra. Fastigheten har ett bra virkesförråd med mycket skog i det växtliga spannet 15-35 årig skog. Rätt skött kommer fastigheten att ha möjlighet till en hög värdetillväxt. Fastigheten ligger ostört men med den välbyggda skogsbilvägen rätt in i marken är skogen lättillgänglig vid skogsvård, avverkning och jakt m m. Ny skogsbruksplan (sbp) är upprättad 2018-01-08. Virkesförrådet är beräknat till 9216 m3sk, fördelat på 38 % tall, 41 % gran, 13 % löv och 8 % ek. Bonitet 6,2 m3sk/ha/år. (se även komplett sbp på areal.se)

Nyckelbiotop, sumpskogar

På fastigheten finns en mindre nyckelbiotop (rasbrant) registrerad. Nyckelbiotopen finns i bestånd 33 i skogsbruksplanen. Några mindre områden klassade som sumpskogar finns också på fastigheten. (Se vidare karta med inritad nyckelbiotop och markerade sumpskogar på areal.se) för mer info kontakta ansvarig mäklare eller Skogsstyrelsen.

Jakt

Fastigheten bjuda på en mycket varierande och fin jakt för den som så önskar. I området finns det gott om vilt, så som småvilt, rådjur, dovhjort, gris och älg. Jakträtten följer fastigheten och är tillgänglig fr o m 2019-01-01. Fastighetens älgjakt är registrerad i Jörlanda älgjaktlag och ingår inte i något älgskötselområde.

Fiske

Fiskerätten följer fastigheten i den mån fiskerätt finns för fastigheten.

Vägar

Skogsbilväg
Den ”östra vägen” (förbi ekonomibyggnaderna) är en välbyggd skogsbilväg som fastigheten till fullo har rätt till. Grannfastigheten Jordal 3:1 har dock rätt att också bruka vägen. Någon fördelning av skötsel och underhållskostnad finns inte. Efter vändplanen övergår skogsbilvägen till en ”traktorväg”. Denna del av vägen har dock ett rejält bärlager av grov bergskross i botten men inget slitlager överst. För den som vill går vägen alltså att förlänga ytterligare för trafik av både bil och lastbil.

Traktorväg
Utmed den västra sidan av fastigheten finns en traktorväg som i huvudsak går på fastighetens mark. En kortare sträcka går den in på grannfastigheten Annekärr 1:32. Säljaren och ägaren till Annekärr 1:32 har dock varit överens om att gemensamt använt vägen för skogsskötsel. Fördelning av skötsel och underhållskostnad finns inte för denna väg.

Landsvägen från Jörlandamotet och till/förbi fastigheten är statlig landsväg och sköts av trafikverket.

Service

I Jörlanda samhälle ca 5,5 km, finns livsmedels affär, förskola, låg och mellanstadie skola. Högstadieskola och vårdcentral finns i Stora höga ca 9,5 km och gymnasium i Stenungsund ca 13 km.

Byggmöjligheter

För den som funderar på t.ex. möjligheterna att bygga på fastigheten finns flera lämpliga platser. Ingen kontakt är dock tagen med kommunen om möjligheterna till förhandsbesked/bygglov. Är detta av intresse uppmanas intressent att kontakta Stenungsunds kommun för att få reda på möjligheterna. www.stenungsund.se alternativt ringa 0303-73 00 00

Övrigt

På www.areal.se eller på www.hemnet.se kan den intresserad under aktuell fastighet hitta mer information som till del eller halt saknas i detta prospekt, så som kartor, komplett skogsbruksplan, fastighetsutdrag m.m.

Rättsförhållande

Fastighet

Stenungsund Jordal 2:1

Ägare

Erland Krister Kristensson 1/2
Inga-Britt Kristensson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 89,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 70,3 ha
Impediment 11,3 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Inägomark 6,5 ha
Övrigmark 1,0 ha
Vatten 4,4 ha
Summa: 93,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 194 000 kr
Skogsimpediment 43 000 kr
Åkermark 353 000 kr
Ekonomibyggnader 187 000 kr
Summa: 2 777 000 kr

Inteckningar

Penninginteckningar (pantbrev) 1 st om totalt 550 000 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Torbjörn Mellin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-355 50 01

Jag är intresserad av fastigheten Jordal och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning