Jörns-Lövlund

Mycket virkesrik med 26 ha produktiv skogsmark, 4 800 m3sk. Jakt i VVO om 5 000 ha.
Areal: 44 ha
Kommun: Skellefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 100 000 SEK
Anbudsdag: 20/11 2019
Mycket virkesrik skogsfastighet utanför Granbergsträsk med stor andel gammal skog. 26 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 4 800 m³sk där hela 4 000 m³sk är i huggningsklass S1 och S2. Fastigheten är fördelad på två skiften. Jakten bedrivs i VVO om ca 5 000 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skellefteå
Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Lars-Gunnar Forsberg
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Bilder (12)

Foto: Lars-Gunnar Forsberg, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Ny skogsbruksplan är upprättad i oktober 2018 av Jörgen Burstedt, och tillväxtberäknad i PC Skog för 2019. Enligt skogsbruksplanen är 26,8 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 4 853 m³sk, vilket ger ett medeltal på 181 m³sk per hektar, 3 991 m³sk är i huggningsklass S1, S2. Trädslagfördelningen ligger med övervikt på tallskogar.

Nyckelbiotoper

Inga registrerade.

Jakt

Fastigheten ingår i Granbergsträsk VVO om ca 5 000 ha. Läs mer på http://www.granbergstrask.se/47401346

Rättsförhållande

Fastighet

Skellefteå Jörns-Lövlund 1:17

Ägare

Örjan Granqvist 1/5
Håkan Granqvist 1/5
Johan Granqvist 1/5
Adrian Granqvist 1/5
Stefan Granqvist 1/5

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 44,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 26,8 ha
Impediment 15,2 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Övrigmark 2,8 ha
Summa: 44,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 832 000 kr
Skogsimpediment 17 000 kr
Summa: 849 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd inom glesbygd i Skellefteå kommun sedan minst ett år. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Lars-Gunnar Forsberg
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Jag är intresserad av fastigheten Jörns-Lövlund och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning