Kansjö

35 ha skog med äldre bestånd och välskötta ungskogar. 4 ha åker/bete. 8 100 m3sk.
Areal: 39 ha
Kommun: Nässjö
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 750 000 SEK
Anbudsdag: 24/6 2019
Skogsfastighet mitt på Småländska höglandet. Total areal 39 havarav 4 ha jordbruksmark och 35 ha skogsmark med 8 100 m³sk. Till största delen utgörs virkesförrådet av äldre skog. Fastigheten har även välskötta röjnings-⁠ och gallringsbestånd.

Skogsmarken utgörs av ett mindre och ett större skogsskifte. Bud kan lämnas på respektive skifte var för sig.

Möjlighet finns också att förvärva hela gården inklusive hemskiftet med byggnaderna.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 41

Bilder (8)

Foto: Reidar Pettersson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Fastighetens jordbruksmark utgörs av ca 3,9 ha bete. Jordbruksmarken är muntligen upplåten under 2019. Med fastigheten följer inga stödrätter.

Skogsmark

En skogsbruksplan upprättades våren 2016 av Ingevald Svensson, Södra. Enligt ägaren har endast 10-20 m3sk avverkats sedan dess. Skogsbruksplanen har därför skrivits upp med tre års tillväxt. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas. Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 35,1 ha och virkesförrådet 8 135 m3sk (från detta skall 10-20 m3sk frånräknas). Trädslagsfördelning: tall 4 %, gran 95 % samt löv 1 %. Bonitet 7,9 m3sk/ha.

Köparen står risken för skador på skogen från kontraktsdagen. Köparen äger ej rätt till annan ersättning för eventuella skador uppkomna på skogen efter kontraktsdagen än utfallande ersättning från säljarens skogsförsäkring.

Jakt

Jakträtten är muntligen upplåten kommande jaktsäsong.

Rättsförhållande

Fastighet

Nässjö Kansjö 1:7, del av

Ägare

Gunborg Jonsson dödsbo dbo 1/1

Areal

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 683 000 kr
Åkermark 203 000 kr
Betesmark 22 000 kr
Tomtmark 190 000 kr
Ekonomibyggnader 93 000 kr
Bostadsbyggnader 355 000 kr
Summa: 3 546 000 kr

Inteckningar

En penninginteckning om 10 000 kr finns i fastigheten. Inga lån finns att överta för köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Fastighetsmäklare

Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Jag är intresserad av fastigheten Kansjö och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning