Karlslund och Vallby

Såld
Lantbruksfastighet i utmärkt arrondering, prima åkermark, mjölkproduktion samt tre bostäder. Delförvärv möjligt.
Areal: 95 ha
Kommun: Falkenberg
Objektstyp: Mjölk
Välskött lantbruksfastighet i mycket god arrondering belägen ca 10 km nordöst om Falkenberg och ca 3 km sydöst om Vessigebro. Total areal ca 95 ha, varav ca 88 ha högavkastande prima jordbruksmark i god hävd. Övrig mark om ca 7 ha tillkommer. Rationell och modern lantbruksproduktion med mjölk i full drift (ca 60 mjölkkor i lösdrift med mjölkrobot plus ungdjursrekrytering). Fastighetens beskaffenhet inbjuder till många olika verksamheter och kombinationsmöjligheter för lantbruksföretagaren, såsom mjölkproduktion, ungdjursuppfödning, växtodling, hästhållning, lager, uthyrning m.m. Fastigheten utgörs av två samförvaltade angränsande gårdscentra/enheter, Karlslund respektive Vallby. Huvudverksamheten är belägen på Karlslund med två rymliga permanentbostäder och ändamålsenlig ekonomibyggnation i gott bruksskick samt Vallby utgörande kompletterande lantbruksfastighet med trevlig permanentbostad och ekonomibyggnad. Bostadsbyggnationen fyller en god funktion som generationsboende, boende till anställda och/eller för uthyrning.
Jakträtt följer samt fiskerätt i Ätran med laxfiske. Möjlighet finns att lämna bud på helheten (ca 95 ha) alternativt enheten Karlslund (ca 63,5 ha) eller enheten Vallby (ca 31,5 ha) var för sig.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljungby
Storgatan 3
341 43   Ljungby
Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0733-44 02 04

Senast inkomna fastigheter till försäljning