Kärr i Vårvik

Trevlig skogsgård med äldre bostadshus. Ca 2 ha åker och ca 14 ha skog. Jakt och fiske.
Areal: 16 ha
Kommun: Bengtsfors
Objektstyp: Gård
Anbudsdag: 6/5 2019
Visning:
24/4 kl 16:00-18:00
Trevlig skogsgård med strand i Västra Silen. Äldre bostadsbyggnad med den gamla inredningen bevarad. Ca 2 ha åkermark i anslutning till gårdscentrum. Jakt och fiske.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Åmål
Gamla Örnäsgatan 11
662 31   Åmål
Lars Bäckström
Reg. fastighetsmäklare
070-573 66 95

Bilder (12)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshus i timmer byggt ca 1840 med äldre inredning bevarad. Yttertak av plåt. Vatten via grävd brunn med pump i köket. Avlopp saknas. Nydragen el på nedre plan. Vedspis i köket och kakelugn (ej godkänd för eldning) i stora rummet. Gamla fina spegeldörrar. Några fönster är kopplade i övrigt enkla med innanfönster. Ett rum inrett på övre plan med uppvärmning via kamin. Fiberledning är framdragen.

Energideklaration

Då huset är ett fritidshus kommer energideklaration inte att upprättas.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Timrad ladugård med plåttak. Beräknad yta ca 154 kvm.

Magasin

Äldre magasin som används som snickarbod och förråd.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Ca 2 ha åkermark som slås och sköts av en granne. Det finns inget arrendeavtal upprättat och inga stödrätter följer

Skogsmark

Enligt nyupprättad skogsbruksplan utgör den produktiva skogsmarken ca 13,7 ha. Virkesförrådet uppgår enligt planen till ca 2 500 m3sk, huvudsakligen barr med viss övervikt för gran. Boniteten är beräknad till 6,8 och den slutavverkningsbara skogen till ca 850 m3sk. Se i övrigt bifogad plan.

Jakt

Fastigheten ingår i ett jaktvårdsområde på ca 1 300 ha. Rätt till både älgjakt och småviltsjakt på hela området. 1 plats både vad gäller älg och småvilt. Ingår i Blomskogs älgskötselområde. Tilldelning 2018: två vuxna och en kalv.

Fiske

Fiskerätt i Västra Silen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte varit bosatt i Bengtsfors kommun ett år före tillträdet. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.

Rättsförhållande

Fastighet

BENGTSFORS KÄRR 1:3

Ägare

Anders Nilsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 16,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 13,7 ha
Skogsimpediment 0,7 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Inägomark 2,2 ha
Summa: 16,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 836 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Åkermark 38 000 kr
Tomtmark 107 000 kr
Ekonomibyggnader 24 000 kr
Summa: 1 008 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Lars Bäckström
Reg. fastighetsmäklare
0532-209 00
070-573 66 95

Jag är intresserad av fastigheten Kärr i Vårvik och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning