Kärrbackstrand

Välskött i två skiften, förråd 21 500 m3sk. Enkel bostad och uthus vid Klarälven.
Areal: 143 ha
Kommun: Torsby
Objektstyp: Gård
Prisidé: 7 000 000 SEK
Anbudsdag: 27/6 2019
Visning:
7/6 kl 17:00-18:00
Välskött grandominerad skog belägen i två skiften. Virkesförrådet bedöms vara 21 500 m3sk och boniteten 5,9. Åldersklassfördelningen är relativt jämn med bestånd i alla åldrar. Den enkla bostaden med ladugård och uthus återfinns på ett eget litet område vackert belägen vid Klarälven.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-693 20 10

Bilder (13)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Gammelstugården är en timmerbyggnad på stenfot, inredd med kök, hall, sovrum, vardagsrum och wc i bottenvåningen. I den övre våningen återfinns två rum, kök, hall och balkong. Vatten från en grävd brunn och avlopp till en tvåkammarbrunn utan infiltration. Uppvärmning sker med direktverkande elradiatorer, vedspis, kamin och sandkamin.

Gäststuga/garage

Enkel gäststuga och garage på plintar med eternittak.

Bagarstuga/tvättstuga

En liten byggnad som använts som bagarstuga och tvättstuga. Här är vattenpumpen och tryckkärl placerade.

Jordkällare

Bakom ladugården återfinns en jordkällare.

Energideklaration

Energideklaration kommer ej att utföras.

Ekonomibyggnader

Ladugård

En traditionell ladugårdslänga som nu fungerar som förråd. Plåttak, gjutet golv och trägolv.

Skog och mark

Åkermark

Jordbruksmarken mellan bostaden och älven är drygt en hektar och lämpar sig för vallodling eller bete.

Skogsmark

Skogen beskrivs i en ny skogsbruksplan. Observera att bestånd nr 19 och 22 kommer att slutavverkas av säljaren. Virkesförrådet bedöms därmed minska till 21 500 m3sk.

Nyckelbiotoper

Fastigheten berörs inte av någon nyckelbiotop.

Jakt

Fastigheten ingår i Kärrbackstrands viltvårdsområde. Jakt sker på älg, kronhjort och småvilt.

Rättsförhållande

Fastighet

Torsby Kärrbackstrand 1:17

Ägare

Ulla Fisk 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 143,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 136,1 ha
Skogsimpediment 5,0 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Inägomark 1,1 ha
Övrigmark 0,7 ha
Summa: 143,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 3 020 000 kr
Skogsimpediment 7 000 kr
Åkermark 20 000 kr
Tomtmark 53 000 kr
Bostadsbyggnader 187 000 kr
Ekonomibyggnader 40 000 kr
Summa: 3 327 000 kr

Inteckningar

Det finns penninginteckningar om 1 680 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 44
070-693 20 10

Fastighetsmäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Jag är intresserad av fastigheten Kärrbackstrand och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning