Kedjebo

Sjönära läge med välskötta byggnader, 168 ha produktiv skogsmark och 20 803 m3sk.
Areal: 204 ha
Kommun: Skinnskatteberg
Objektstyp: Gård
Prisidé: 10 500 000 SEK
Anbudsdag: 12/4 2018
Visning:
18/3 2018
Vänligen anmäl ert deltagande.
22/3 2018
Vänligen anmäl ert deltagande.
Sjönära läge, välskötta byggnader, god arrondering och en egen tjärn är bara några av fördelarna med denna fastighet. Gårdscentrum med ekonomibyggnader och ett bostadshus är vackert beläget intill sjön Lilla Kedjen. Skogen ligger i ett skifte
väster om gårdscentrum och uppgår till 168 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om cirka 20 800 m3sk. Denna fastighet ger möjlighet till ett vackert boende med goda förutsättningar för skogsbruk samt rekreation genom fiske, jakt och allt annat skogen har att erbjuda.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Västerås
Kopparbergsvägen 10, plan 18
722 13   Västerås
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder (17)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset är gediget renoverat i gammal stil med en lantlig känsla och ett läge utöver det vanliga. Byggnaden är från mitten av 1800-talet med en påbyggnad från 1960-talet. Stommen är av timmer i den äldre delen och av träreglar i den nya delen. Fasaden är klädd med locklistpanel och grunden är
torpargrund samt murad källare under den nyare delen. Taket består av lertegel. Fönstren har gamla fönsterbågar som är ombyggda till kopplade fönster med handblåst glas. Uppvärmningen sker genom vattenburen bergvärme med ett borrhål på 130 meter och en Nibe pump på 6 kW från 2001.

Det finns även en vedpanna i källaren som är anslutet till värmesystemet. I huset finns radiatorer samt vattenburen golvvärme i köket och hallen. På de bägge toaletterna finns golvvärme med elslingor. Utöver detta finns det fem eldstäder i huset. Vattnet tas från borrad brunn och vattenledningarna in till huset är utbytta för cirka 5 år sedan. Avloppet är enskilt med trekammarbrunn och infiltrationsbädd. Huset fick ny dränering för cirka 5-6 år sedan. Byggnaden mäter ca 7,7 x 16,9 meter på grund.

PLANLÖSNING
Källaren består av ett hobbyrum med ingång från gaveln, pannrum med bergvärmepump och vedpanna, tvättstuga med tvättmaskin och klinker på golvet. Från tvättstugan finns en trapp upp till hallen.

Nedre botten består av hall med massivt lärkgolv med golvvärme och pärlsponttak. Dörrfodren i nedervåningens äldre del är framtagna efter originaldörrfodren i köket från när huset byggdes. Till vänster finns ett stort och rymligt kök i lantlig stil med skåpluckor och stommar i pärlspont från Rönnerholms. Golven är kilsågade lärkgolv med vattenburen golvvärme, tak av kilsågade plank. I köket finns en vedspis med murad kåpa som är godkänd att elda i. I hörnet finns ett skafferi med dörr ut till en påbyggnad på huset med egen ingång som används som kallskafferi där man lätt kan lyfta in matvaror direkt från bilen utanför. Från köket finns även dörr ut till altanen på baksidan. Köket renoverades 2007-2008. Vardagsrummet intill köket har även det kilsågade lärkgolv, platsbyggda bokhyllor, grönglaserad kakelugn godkänd att elda i och rummet har ett tak av pärlspont. Från vardagsrummet kommer man in till ett mindre kontor med korridor runt trappen till övervåningen. Kontoret och korridoren har målade trägolv samt en antik bergslagskamin i gjutjärn. Från korridoren kommer man in till två mindre sovrum med målade trägolv. Sista rummet i korridoren är en toalett med kaklade väggar och golv innehållande WC och dusch samt en bastu.

På övre botten nås man av en övre hall med heltäckningsmatta och med garderober. Till höger om trappen finns ett mindre och ett större sovrum samt ett badrum med badkar och WC med golv av klinker med golvvärme och väggar beklädda med pärlspont och kakel. Till vänster om trappen finns ett allrum med kilsågat golv och kakelugn. Bredvid allrummet finns ett mindre sovrum samt en sal med kilsågade furugolv, kakelugn, väggmålningar och pappspänt tak.

Fiberavtal är skrivet för fastigheten 2017 med IP Only. Fiber kommer grävas in och anslutas under 2018. Kostnaden för anslutningen är 20 000 kr för fastigheten och ersättning kommer ges med 6 kr per meter för kabeldragning på fastigheten. Hur lång sträcka som skall dras på fastigheten är ej ännu bestämt. Anslutningskostnaden bekostas av ägaren av fastigheten vid anslutningstillfället samma sak gäller ersättningen.

Energideklaration

Ingen energideklaration finns upprättad för bostaden och kommer ej upprättas av säljarna.

Driftskostnader

Driftkostnaderna avser debitering 2017.
Uppvärmning samt el, inklusive gårdsel: 20 668 kr
Sophämtning: 1 656 kr
Vatten och avlopp: 875 kr
Försäkring (gårdsförsäkring): 6 554 kr
Sotning: 611 kr
SUMMA 30 364 kr

Loftbod

Vacker äldre loftbod uppförd i timmer på stengrund, jordkällare under del av byggnaden. Tak av 2-kupigt lertegel. Byggnaden mäter ca 5,1 x 8,3 meter.

Tvättstuga

Väster om bostaden ligger en äldre tvättstuga. Byggnaden är uppför i lösvirke under ett tak av 2-kupigt lertegel. Grundläggning av betong. Byggnaden mäter ca 4,0 x 2,9 meter. El och vatten finns i byggnaden.

Sjöstuga

Söder om mangårdsbyggnaden, vid stranden ligger sjöstugan. Byggnaden är uppförd i lösvirke på en plintgrund, fodrad med locklistpanel. Tak av 2-kupigt lertegel. Byggnaden har en eldstad och bastu. Byggnaden mäter ca 4,2 x 6,2 meter på grund. Intill sjöstugan finns även brygga i sjön Lilla Kedjen.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre ladugård med murade väggar samt överbyggnad av lösvirke under ett tak av plåt. Betonggolv i ladugårdsdelen. Äldre mjölkrum vidbyggt, som idag används som hönshus. Byggnaden mäter ca 12,7 x 9,8 meter.

Snickeriet

Fräscht gårdssnickeri inrett i tidigare svinhus. Stomme av mursten, tak av plåt och trägolv. Byggnaden har el, ej vatten. Uppvärmning saknas. Byggnadsmått 7,0 x 9,6 meter.

Förrådslänga

Äldre förrådslänga uppförd på plintgrund, byggd i timmer och lösvirke under ett tak av plåt. Byggnaden mäter ca 6,7 x 30 meter på grund.

Vagnslider/verkstad

Vagnslidret är uppfört av lättbetongelement under ett tak av plåt. Lidret mäter ca 9,8 x 9,8 meter. Verkstadsdelen är uppförd på en betongplatta och fasad av plåt, den norra väggen är brädfodrad. Byggnaden har vikportar av stål. Tak av plåt på hela byggnaden. Verkstadsdelen mäter ca 9,8 x 10,3 meter.

Äldre stall

Uppfört i timmer på en plintgrund av sten, tak av plåt. Byggnaden mäter ca 4,6 x 8,6 meter på grund. I anslutning till detta finns ett äldre dass uppfört i timmer på plintgrund av sten, tak av 2-kupigt lertegel. Byggnadsmått ca 2,7 x 2,2 meter.

Carport

Uppförd i lösvirke under ett plåttak på en plintgrund av betong. Byggnadsmått ca 6,2 x 6,2 meter.

Förråd

Förrådsbyggnad uppförd i timmer på en plintgrund av sten, tak av 2-kupigt lertegel. Byggnadsyta ca 4,5 x 10,5 meter. I anslutning till detta förråd finns ett vedförråd.

Smedja och kolhus

Den gamla smedjan som ligger till höger om vägen intill gårdscentrum har en timmerstomme som mäter ca 5,0 x 6,0 meter. Taket är av 2-kupigt lertegel. Intill står en byggnad som har använts som lagring av kol för smedjan med en stomme av timmer som mäter ca 2,5 x 2,5 meter. Taket är av 1-kupigt lertegel. Byggnaderna påminner om bergslagshistorien och är välbevarade.

Lin- och rökbastu, vagnslider

På andra sidan byvägen från gårdscentrum finns ett vagnslider med stolpverkskonstruktion stående på gjutna plintar klädd med stående panel under tak av plåt. Byggnaden mäter ca 7,2 x 7,6 meter. Bakom vagnslidret finns en byggnad som använts som lin- och rökbastu med stomme av timmer, stampat jordgolv och tak av plåt. Byggnaden mäter ca 4,5 x 7,0 meter.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Runt gårdscentrum finns cirka 8 ha betesmark. Betesmarken är upplåten muntligt utan något vederlag för att hålla markerna öppna. Stödrätterna för betesmarken är arrendatorns egendom och tillfaller ej en köpare.

Skogsmark

Skogsmarken på fastigheten är lättillgänglig och med god arrondering. Fastigheten har ett bra vägnät som gör drivning möjlig stora delar av året.

Enligt skogsbruksplanen som är framtagen i december 2016 och framräknad med ett års tillväxt till och med 2017 så består fastigheten av 168,3 ha produktiv skogsmark och 25,8 ha impediment. Det totala virkesförrådet uppgår till 20 803 m3sk. Detta ger ett medeltal på 124 m3sk per ha. Medelboniteten på fastigheten uppgår till 6 m3sk per ha och år. Den förslagna avverkningen den första planperioden är 4 780 m3sk varav 1 351 m3sk föryngrings-
avverkning och 3 429 m3sk gallring. Trädslagsfördelningen på fastigheten är tall 67 %, gran 27 %, löv <1 %, björk 6 %, lärk <1 %. Andelen skog i huggningsklasserna G2 – S3 är 10 134 m3sk.

För mer informationen om skogen se bifogad skogsbruksplan. Avdelning 33 har planterats under 2017 efter det att skogsbruksplanen upprättades.

Nyckelbiotoper

Det finns inga kända nyckelbiotoper på fastigheten. Källa: Skogens Pärlor.

Jakt

Jakten tillfaller en köpare på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i Kedjebo jaktlag med två andra fastigheter. Jaktlaget jagar på totalt 365 ha. 2017 hade jaktlaget en älgkalv på tilldelningen. Fastigheten ingår i Skinnskatteberg-Riddarhyttan älgskötselområde.

Vatten och fiske

Till fastighet hör ca 2,2 ha vatten. Detta är ”Tjärnen” som ligger på fastigheten nordväst om gårdscentrum. Denna arrenderas ut till fiskeklubben Bågen genom skriftlig upplåtelse. Fiskeklubben planterar in ädelfisk i denna varje år och endast 20 medlemmar får vara med i klubben. Markägaren har rätt att fiska i tjärnen och endast flugfiske är tillåtet för fiskeklubbens medlemmar. Runt tjärnen finns spänger att gå på och i södrakanten finns en slogbod.

Enligt säljaren har fastigheten rätt till fiske i Gunnilbo fiskevårdsområdesförening. Fasta redskap får användas på eget vatten för fisk och kräftor i Lilla Kedjen. Vattnet till fastigheten i Lilla Kedjen är ej arealbestämt.

Rättsförhållande

Fastighet

Skinnskatteberg Kedjebo 1:20

Ägare

Clas Ericson 9/10
Gunilla Netterstedt 1/10

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 203,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 168,3 ha
Impediment 25,8 ha
Väg och kraftledning 2,2 ha
Inägomark 7,7 ha
Vatten 2,4 ha
Summa: 206,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 6 058 000 kr
Skogsimpediment 61 000 kr
Åkermark 72 000 kr
Betesmark 21 000 kr
Tomtmark 85 000 kr
Bostadsbyggnader 493 000 kr
Ekonomibyggnader 134 000 kr
Summa: 6 924 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 2 877 000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i glesbygdsområde och förvärvstillstånd erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Fastighetsmäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 41
070-650 40 83

Jag är intresserad av fastigheten Kedjebo och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning