Klässbol

Skog nära Klässbols samhälle. 9 000 kbm. Älgjakt i vvo.
Areal: 59 ha
Kommun: Arvika
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 000 000 SEK
Anbudsdag: 23/1 2020
Skog nära Klässbols samhälle i fem skiften, samtliga nära väg. Den produktiva skogsmarken utgör 54 hektar med virkesförråd på cirka 9 000 m3sk. Älgjakt i Näbbols viltvårdsområde. Jakt på småvilt i Norra Klässbols hemman.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-693 20 10

Bilder (10)

Foto: Bengt Walan, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skog nära Klässbols samhälle i fem skiften, samtliga nära väg. Den produktiva skogsmarken utgör 54 hektar med virkesförråd på cirka 9 000 m3sk, vilket motsvarar 166 m3sk per hektar. Åldersfördelningen är relativt jämn och boniteten bedöms vara 6,9 kbm per hektar.

Nyckelbiotoper

Fastigheten berörs av nyckelbiotop som omfattar myrmark, avdelning nr 49 och 51.

Jakt

Älgjakt i Näbbols viltvårdsområde, 2 300 hektar. Jakt på småvilt i Norra Klässbols hemman. All jakt är upplåten per jaktår med sex månaders uppsägningstid.

Rättsförhållande

Fastighet

Arvika Norra Klässbol 1:262

Ägare

Christina Nyström 1/2
Anna Kajsa Persson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 58,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 54,1 ha
Impediment 3,0 ha
Väg och kraftledning 1,8 ha
Inägomark 0,2 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 59,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 754 000 kr
Summa: 1 754 000 kr

Inteckningar

Det finns en penninginteckning på 500 000 kr. Inga lån ska övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras. För privatperson utgår avgift med 3 700 kr i samband med att förvärvshandling upprättas.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 44
070-693 20 10

Fastighetsmäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Jag är intresserad av fastigheten Klässbol och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning