Klerebo

Trivsamt belägen i Klerebo med 29 ha skog och 3,5 ha inäga. Bostad och ladugård.
Areal: 38 ha
Kommun: Sävsjö
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 900 000 SEK
Gården Klerebo 1:4 är belägen i Klerebo by i anslutning till Hjälmseryd, ca 14 km söder om Vrigstad, ca 4,5 km utanför Rörvik. Arealen uppgår till totalt ca 38 ha fördelat på fem skiften med hemskifte inkluderande byggnader, jordbruksmark och en del skog. Till detta två större och två mindre, obebyggda skogsskiften. Inägomarken uppgår till ca 3,5 ha och den produktiva skogsmarken uppgår till ca 29 ha. Virkesförrådet uppgår till totalt ca 4 500 m³sk.

Byggnadsbeståndet innefattar mangårdsbyggnad, vilken helrenoverats i början av 1990-talet, ladugård samt uthus. Ett skifte gränsar i Hundsjön.

För visning av fastighetens byggnader kontakta ansvarig mäklare Henrik Gunnarsson.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vetlanda
Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder (32)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadsbyggnad uppförd 1920 (enligt fastighets-taxeringen) med stomme av trä. Helrenoverad samt om- och tillbyggt i början av 1990 talet. Torpargrund samt gjuten platta på tillbyggnaden. Tak med betongpannor samt rödmålad träfasad. Taxerad boyta om 96 m² och biyta om 10 m². Byggnadsarea ca 5,8 m x 12,5 m samt tillbyggnad om ca 3,3 m x 4 m. Vatten från borrad brunn, avlopp från bad/wc till sluten tank, köksavlopp till brunn med infiltration. Uppvärmning via direktverkande elradiatorer.

Nedervåningen innefattar entré/hall via veranda med trapp till övervåningen, kök med vedspis samt enklare, äldre köksutrustning, rum/sal med kakelugn och spänt papptak, rum/matrum med öppen spis, förråd samt toalett/wc med dusch.

Övervåningen innefattar hall, två sovrum samt ett större rum.

Byggnaden totalrenoverad början av 1990-talet med nya golv och innertak, tilläggsisolering, nya fönster, borrad vattenbrunn, ny el och vvs m m.

Eldstäder och kakelugn ej kontrollerade eller nyttjade sedan 1980-talet. Funktion således okänd.

Vattenprov finns ej.

Energideklaration

Kommer ej upprättas då huset sedan lång tid tillbaka nyttjas som fritidshus.

Lekstuga

Stilfull lekstuga i trä belägen på tomten. Ej el eller vatten.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre ladugård uppförd i rött plank/timmer under tak med eternit. El och vatten. Byggnadsarea ca 7,1 m x 26,5 m. Innefattar vedbod, loge mm med trägolv, fähus med gjutet golv och äldre inredning samt förråd.

Bod/uthus

Rödmålad byggnad i trä med tegeltak och stenfot. Ej el eller vatten. Byggnadsarea ca 3,6 m x 6 m. Innefattar trädgårdsförråd med trägolv samt f.d. tvättstuga med gjutet golv.

Hönshus

Äldre, enklare byggnad i trä med plåttak. Ej el eller vatten. Byggnadsarea ca 3,7 m x 4,3 m. Ev. beläget på grannens mark.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen jordbruks-mark till 3,6 ha klassad som inäga/åker. Enligt fastighetstaxeringen uppgår arealen åkermark till 3 ha och arealen betesmark till 1 ha. Brukandet av marken för bete och slåtter är muntligt upplåtet under 2019.

Skogsmark

Fastighetens skogsmarksareal uppgår enligt skogs-bruksplanen till 29,2 ha och är fördelad på fem skiften. Skogsmarken är tillgänglig via skogsbilvägar och drivningsvägar. 68 % av arealen återfinns i växtliga ungskogar och gallringsskogar och skogen är överlag välskött.

På fastigheten finns en ny skogsbruksplan upp-rättad i april 2019 av Areal genom Claes Arvidsson. Enligt skogsbruksplanen uppgår virkesförrådet till
4 570 m³sk (157 m³sk/ha). Medelboniteten är beräknad till 8,3 m³sk/ha och år och trädslagsfördelningen är tall 23%, gran 69% och löv 8%. Årlig tillväxt är beräknad till totalt 165 m³sk med hänsyn tagen till föreslagna åtgärder.

Volymen S1- och S2 skog uppgår enligt skogsbruksplanen till totalt ca 1 650 m³sk och volymen G1 skog uppgår till 2 175 m³sk.

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta.

Jakt

Jakträtten utarrenderad. Fastigheten ingår i lokalt älgjaktlag.

Fiske

Fiskerätt i Hundsjön.

Övrigt

Mer information om Hjälmserydsbygden finns på www.savsjo.se.

Avräkning och fördelning av fastighetsavgiften kommer att ske mellan Köparen och Säljaren i samband med tillträdet.

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt upp-markerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Sävsjö Klerebo 1:4

Ägare

Doris Andersson dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 37,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 29,2 ha
Myr/kärr/mosse 4,7 ha
Inägomark 3,6 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 37,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 458 000 kr
Skogsimpediment 26 000 kr
Åkermark 70 000 kr
Betesmark 12 000 kr
Tomtmark 120 000 kr
Bostadsbyggnader 363 000 kr
Ekonomibyggnader 29 000 kr
Summa: 3 078 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns åtta penninginteckningar uttagna om totalt 1 527 000 kr.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i Hjälmseryd församling (Hjälmseryd socken) vilken klassas som glesbygd enligt jordförvärvslagen. Förvärvstillstånd kan i vissa fall erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Förvärvstillstånd kostar 3 700 kr för fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Jag är intresserad av fastigheten Klerebo och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning