Klinthult

Gård i Nydala socken, enklare byggnader och 17 ha skog. Juridisk person kan förvärva.
Areal: 29 ha
Kommun: Värnamo
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 700 000 SEK
Anbudsdag: 23/10 2019
Visning:
8/10 kl 15:30-17:00
Gården Klinthult 1:12 är en jord- och skogsgård om totalt ca 29 ha, belägen 14 km söder om Vrigstad och 35 km nordost om Värnamo. Byggnadsbeståndet är av äldre, enklare skick och innefattar bostadsbyggnad om 80 m2 boyta, ladugård samt stensatt jordkällare. Ca 1 ha ohävdad jordbruksmark i anslutning till byggnationen samt 17 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2 400 m³sk. Möjligt för juridisk person att förvärva.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vetlanda
Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder (9)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshus med trästomme, tak med cementtegeltak, torpargrund. Fasad med röd träpanel. Utbyggnad på baksidan med plåttak. Taxerad boyta 80 m2. Huset har ej nyttjats som permanentboende på ca 6 år. Huset värms med direktverkande el. Vidare finns vedspis i kök, kakelugn och vedkamin. Eldstäderna utdömda enligt uppgift från sotaren. Enskilt vatten och avlopp från köket till enklare system. Finns ej tillstånd till någon avloppsanläggning i dagsläget.

Nedervåningen innefattar entré/veranda med gjutet golv och plasttak, hall med trapp till övervåningen och förråd under trappen, rum/sal med kakelugn, kök med vedspis och skafferi samt köksentré/tvättstuga.

Övervåningen innefattar trapphall/rum, garderob, rum samt rum/sovrum med kamin och två anslutande garderober.

Energideklaration

Kommer ej upprättas.

Driftskostnader

Driftskostnaderna är till största delen okända. Försäkringen för gården i sin helhet kostar idag 4 742 kr. Fastighetsavgiften uppgår till ca 2 700 kr/årligen. Vad gäller övriga taxor se vidare på www.varnamo.se.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Enklare, äldre ladugård i trä/timmer med plåttak. Ej el eller vatten. Innefattar f.d. fähus, vedbod/loge samt snickarbod. Byggnaden ej anpassad för djurhållning.

Jordkällare

Stensatt jordkällare med tegeltak. Ej el eller vatten.

Byggnad 3

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen 1,0 ha jordbruksmark klassat som inäga/åker. Marken ej i bruk.

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i mars 2019 via Nydala Trä. I samband med försäljningen har planen reviderats med ett års teoretisk tillväxt samt justerat för avverkning av mindre mängd barkborreskadad skog.
Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 17 ha med ett bedömt virkesförråd om totalt 2 395 m³sk, motsvarande 141 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är tall 34 %, gran 52 %, bok 7 % och övrigt löv 7 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 7,9 m³sk/ha och år, årlig tillväxt är beräknad till ca 85 m³sk med hänsyn tagen till föreslagna åtgärder. Av virkesförrådet utgör S2 skog ca 600 m³sk.

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskartor från skogsbruksplanen.

Nyckelbiotoper

Fastigheten berörs enligt Skogens pärlor ej av några nyckelbiotoper, dock finns två naturvärdesobjekt registrerade. Avser lövskogslund/hagmarksskog samt barrskog och berör mindre delar av fastigheten.

Jakt

Jakträtten muntligt upplåten till 2020-06-30. Erlagd ersättning för perioden tillfaller Säljaren. Fastigheten ingår i Hättebo älgjaktlag om ca 2 400 ha.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i Nursjön.

Övrigt

Mer om Klinthult med omnejd och Värnamo kommun kan du hitta på www.varnamo.se.

Avräkning och fördelning av fastighetsavgiften kommer att ske mellan Köparen och Säljaren i samband med tillträdet.

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Anslutningsavgift för fiber kommer betalas av dödsboet, likväl som grävningen på tomten. Installationen beräknas vara klar under våren 2020.

Rättsförhållande

Fastighet

Värnamo Klinthult 1:12

Ägare

Allmänna Arvsfonden 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 27,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 17,0 ha
Impediment 10,5 ha
Inägomark 1,0 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 29,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 996 000 kr
Skogsimpediment 36 000 kr
Tomtmark 117 000 kr
Bostadsbyggnader 244 000 kr
Ekonomibyggnader 24 000 kr
Summa: 1 417 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns två penninginteckningar om totalt 11 000 kr uttagna. De skriftliga pantbreven är förkomna och ansökan om dödning är inskickad. Inga pantbrev följer sålunda fastigheten. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i Nydala socken/församling/distrikt vilken klassas som glesbygd enligt jordförvärvslagen. Förvärvstillstånd kan i vissa fall erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Kostnad för förvärvstillstånd för privatperson är 3 700 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Mäklarassistent

Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Jag är intresserad av fastigheten Klinthult och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning