Knappberget

Skogsfastighet i ett skifte. Bonitet 5,7 m3sk/ha. Virkesförråd 3 700 m3sk.
Areal: 25 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 400 000 SEK
Möjlighet att förvärva fin skogsfastighet i ett skifte, med bestånd representerad i de flesta åldersklasser. Fastigheten är belägen parallellt med Öratjärnsvägen utanför Nor i Järvsö, vilket gör att tillgängligheten god. Medelboniteten uppskattas till 5,7 m3sk/ha och virkesförrådet till ca 3 700 m3sk. Jakt i Järvsö Östra viltvårdsområde om ca 19 500 ha. Över fastigheten går en vandringsled mot Pervallen. Där finns även spår efter kolningsepoken och del av ett fångstgropsystem.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (12)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan för fastigheten upprättades av Love Persson | Areal i juni 2018. Enligt den uppgår den produktiva arealen skogsmark till 24,8 ha. Virkesförrådet har uppskattats till ca 3 700 m3sk och medelboniteten till 5,7 m3sk/ha. Volymen fördelar sig på 70 % tall, 26 % gran och 3 % löv. Skogen har bestånd representerade i de flesta åldersklasserna. För närmare information se den bifogade skogsbruksplanen.

Jakt

Försäljningsobjektet ligger inom Järvsö Östra viltvårdsområde om totalt ca 19 500 ha. För mer information kontakta kassör Gunnar Olsson, telefonnummer 0651-407 90.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Sanna 1:29

Ägare

Jean-Pierre Lindgren 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 27,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 24,8 ha
Summa: 24,8 ha

Taxeringsvärde

För taxeringsvärde se prospekt.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 3 700 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Senast inkomna fastigheter till försäljning