Knopparp

Gammaldags charm i Korsarp och Knopparp. 23 100 m3sk. Pua Allmänna arvsfonden.
Areal: 118 ha
Kommun: Jönköping
Objektstyp: Gård
Prisidé: 18 500 000 SEK
Anbudsdag: 18/6 2019
Visning:
5/6 kl 16:30-18:00
Vänligen anmäl ert deltagande. Samling sker i Knopparp.
I vackra Grännabygden, strax väster om Örserums samhälle, ligger fastigheterna Knopparp 1:2, 1:11. Den totala arealen är 118 ha varav 85 ha skogsmark och 31 ha jordbruksmark. Virkesförrådet på fastigheten är hela 23 100 m3sk och boniteten höga 9,4 m3sk/ha. Knopparp 1:2 har två gårdscentrum. Dels i Knopparp med högt och vackert läge, och dels i Korsarp beläget i anslutning till riksväg 133. Byggnaderna på fastigheterna har stora åtgärdsbehov, men också sin äldre stil och karaktär i stort sett helt bevarade.

Fastigheterna säljs på uppdrag av Allmänna arvsfonden och kan även förvärvas av juridisk person.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 41

Bilder (18)

Foto: Reidar Pettersson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad Knopparp

Bostadshus i mycket vackert utförande, byggt år 1900 enligt boken Gods & gårdar. Uppförd i två plan med torpargrund och mindre källare. Boyta 120 m2 enligt fastighetstaxeringsuppgifter. Utvändigt mått ca 9 x 12 m. Huset har stomme och fasad av trä, lertegeltak samt centralvärme. Eget vatten (grävd brunn, vattenanläggning i ladugårdens pumprum) och avlopp.

Nedre plan: Vacker förstukvist med mycket snickarglädje. Hall/entré med pardörrar. Äldre kök med järnspis, elspis och skafferi. Groventré. Badrum med wc/badkar. Två rum. Sal med kakelugn.

Övre plan: Trapphall. Fyra snedgarderober. F.d. kök med vedspis. Två rum varav ett med kakelugn.

Källare: Mindre källarutrymme med kombipanna ved/el.

Mindre bostadshus Knopparp, (Knopparp 1:11)

Troligen uppfört i början av 1900-talet. Boyta om 40 m2 enligt fastighetstaxeringsuppgifter. Utvändigt mått ca 5 x 9 m. Huset har torpargrund, stomme och fasad av trä samt tak med betongpannor. Uppvärmning sker med direktel. Vatten tas via vattenledning från pumprummet i ladugården på Knopparp 1:2. Enkelt avlopp som mynnar ut på Knopparp 1:2.

Nedre plan: Hall/entré. Kök med järnspis, elspis och kyl/frys. Två rum varav ett med vedkamin.

Övre plan: Två rum. Badrum med badkar/wc. Garderob. Utrymme med varmvattenberedare.

Mangårdsbyggnad Korsarp

Uppförd i början av 1800-talet enligt boken Gods & gårdar. Byggd i två plan med torpargrund. Boyta 95 m2 enligt fastighetstaxeringsuppgifter. Utvändigt mått ca 6 x 14 m. Huset har stomme och fasad av trä samt lertegeltak. Uppvärmning med luftvärmepump samt direktel. Eget vatten (djupborrad brunn) och avlopp.

Nedre plan: Hall/entré. Äldre kök med vedspis, elspis, kyl/frys och skafferi. Groventré. Badrum med wc/dusch och varmvattenberedare. Storstuga med kakelugn. Två mindre rum varav ett med kakelugn.

Övre plan: Trapphall med utgång till balkong. Garderob. F.d. kök med vedspis. Två rum varav ett med öppen spis och ett med kakelugn.

Övrigt

Säljaren har ringa kännedom om byggnaderna. Det är således upp till köparen att kontrollera funktion på eldstäder, vatten, avlopp, el m.m. vad gäller samtliga byggnader.

Energideklaration

Kommer att beställas.

Ekonomibyggnader

Ladugård Knopparp

Timrad ladugård med plåttak, troligen uppförd på 1800-talet. Byggnadsarea ca 300 m2. F.d. djurdel, vagnbod samt skulle. Vidbyggt murat mjölkrum samt rum med hydrofor och vattenpump.

Vedförråd Knopparp

I anslutning till bostadshuset på Knopparp 1:11. Byggt av trä med plåttak. Byggnadsarea ca 15 m2.

Förråd Knopparp

Byggnad av trä med plåttak. Byggnadsarea ca 40 m2.

Traktorgarage Knopparp

Byggt av trä med plåttak. Gjutet golv. Byggnadsarea ca 60 m2.

Garage Knopparp

Murad byggnad med nyare lertegeltak. Byggnadsarea ca 60 m2. Tre bilplatser.

Magasin/bod/garage Knopparp

Magasin/bod av trä med tegeltak. Byggnadsarea ca 45 m2. Garagedel av trä med plåttak. Byggnadsarea ca 35 m2.

Ladugård Korsarp

Delvis murad och timrad ladugård med plåttak, troligen uppförd på 1800-talet. Byggnadsarea ca 300 m2. F.d. djurdel, vagnbod samt skulle. Vidbyggt murat mjölkrum.

Hönshus Korsarp

Timrad byggnad med plåttak. Byggnadsarea ca 35 m2.

Bykstuga Korsarp

Byggd av trä, tak med betongpannor. Byggnadsarea ca 20 m2. Uppvärmt utrymme med tvättmaskin. Vedförråd.

Magasin Korsarp

Byggt av trä med tegeltak. Byggnadsarea ca 25 m2. Förråd.

Jordkällare Korsarp

Jordkällare under tegeltak.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Fastighetens jordbruksmark utgörs av ca 7,3 ha åker och 23,7 ha bete. Marken står till köparens förfogande. Med fastigheten följer stödrätter (17,52 st till ett värde av 1 185 kr/st avseende 2018).

Skogsmark

En skogsuppskattning har upprättats av NAI Svefa hösten 2017 i samband med värdering av fastigheten. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas. Enligt skogsuppskattningen är produktiv skogsmarksareal 84,8 ha. Virkesförrådet är 23 106 m3sk. Trädslagsfördelning: tall 15 %, gran
72 %, löv 5 %, björk 7 % samt ek 1 %. Bonitet 9,4 m3sk/ha.

På fastigheten finns registrerade nyckelbiotoper och områden med naturvärden. Mer information om dessa framgår av bilagor i detta prospekt.
Köparen står risken för skador på skogen från kontraktsdagen. Köparen äger ej rätt till annan ersättning för eventuella skador uppkomna på skogen efter kontraktsdagen än utfallande ersättning från säljarens skogsförsäkring.

Jakt

Jakträtten står till köparens förfogande kommande jaktsäsong.

Fiske

Fastigheten har del i samfällt fiske i Ören.

Rättsförhållande

Fastighet

Jönköping Knopparp 1:2, 1:11

Ägare

Allmänna Arvsfonden 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 116,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 84,8 ha
Åkermark 7,3 ha
Betesmark 23,7 ha
Övrigmark 2,5 ha
Summa: 118,3 ha

Taxeringsvärde

För mer information se prospekt.

Inteckningar

I Knopparp 1:2 finns två penninginteckningar om totalt 22 500 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Fastighetsmäklare

Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Jag är intresserad av fastigheten Knopparp och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning