Kraksbyn

Möjlighet att bedriva jord- och skogsbruk i mindre skala. Strand i Ånimmen.
Areal: 17 ha
Kommun: Åmål
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 800 000 SEK
Anbudsdag: 3/9 2019
Visning:
24/8 kl 13:00-14:00
Jord- och skogsbruk med vackert läge. Hemskifte med byggnader och åker. Skogsskifte med strand i Ånimmen. Ca 2000 m3sk i varierande åldrar, ca 1300 m3sk i avverkningsbar ålder
Trevlig fastighet för antingen permanentboende eller fritidsbruk. Möjlighet att bedriva jord- och skogsbruk i mindre skala. Trevligt område med närhet Ånimmen för bad och båtliv.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Åmål
Gamla Örnäsgatan 11
662 31   Åmål
Lars Bäckström
Reg. fastighetsmäklare
070-573 66 95

Bilder (22)

Foto: Jonas Nyman

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshus i 1½ plan byggt i trä ca 1930. Boyta på ca 95 kvm med nedervåning bestående av 3 rok med badrum och hall. Uppe 3 sovrum och hall. Vattenburet värmesystem som ej är i funktion. Elradiatorer med central styrning och nydragen el i bottenplanet. Tvåglas kopplade fönster. Delvis källare med panna som ej är i funktion. Vatten från borrad brunn och enskilt avlopp.

Vacker utsikt från bostadshuset.

Charmig Lillstuga med skiffertak och el indraget.

Energideklaration

Energideklaration är ej upprättad då bostaden är en fritidsbostad.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Traditionell ladugård byggd i trä med plåttak. Ytan är ca 400 kvm

Snickarbod

Snickarbod/förråd m i trä med plåttak och el indraget.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Ca 4 ha åkermark i anslutning till gårdscentrum. Marken ingår inte i EU:s stödprogram

Skogsmark

Enligt nyupprättad skogsbruksplan uppgår den produktiva skogsmarken till ca 12,7 med ett beräknat virkesförråd på ca 2000 m3sk. Större delen av virkesförrådet är i avverkningsbar ålder.

Det större skogsskiftet har strand i Ånimmen.

Nyckelbiotoper

Saknas.

Jakt

Jakten följer fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

Åmål Kraksbyn 1:3

Ägare

Carina Plato 1/2
Gunilla Karlsson Marshal 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 16,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 12,7 ha
Inägomark 4,0 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 16,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 339 000 kr
Skogsimpediment 13 000 kr
Åkermark 115 000 kr
Tomtmark 119 000 kr
Bostadsbyggnader 308 000 kr
Ekonomibyggnader 84 000 kr
Summa: 978 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte varit bosatt i Åmåls kommuns glesbygdsområde ett år före förvärvet. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Lars Bäckström
Reg. fastighetsmäklare
0532-209 00
070-573 66 95

Jag är intresserad av fastigheten Kraksbyn och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning